Ohita valikko
Torkkolan tuulivoimapuisto_Pohjoismainen Ilmakuvakeskus 2016

Sähköinen asiointi - ePermit

Vaasan kaupungilla on käytössä sähköinen lupapalvelu, ePermit:

https://kartta.vaasa.fi/ePermit/fi

ePermit-palvelun avulla voit:

  • hakea lupaa useimpiin rakentamista koskeviin hankkeisiin, mm. rakennuslupaa, toimenpidelupaa, purkulupaa ja jatkoaikaa rakentamiselle
  • seurata lupahakemuksesi käsittelytilannetta sekä lisätä hakemukseen mm. liitteitä
  • tarkastella aiemmin sähköisesti luomiasi lupahakemuksia.

Olemme siirtyneet sähköiseen arkistointiin vuoden 2020 alusta lähtien. Tästä syystä otamme vastaan vain PDF/A-muodossa olevia tiedostoja! Suosittelemme, että hakemuksen täyttää asiakkaan valtuuttama pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija tai hakija voi antaa käyttöoikeuksia kaikille hankkeen eri osapuolille.

Palvelun tuki:

Sähköposti: rakennusvalvonta.epermit@vaasa.fi

Puhelin: 040-7781425 (Lisbet Kroksjö)

Ohje sähköiseen hakemiseen (pdf)

Alla linkki sähköisen hakemuksen käyttöohjeeseen.

Muista jättää lupahakemus sisään kohdassa Luvan hakeminen. Perustettu tila ei vielä tarkoita sisään jätettyä hakemusta. Ennen hakemuksen lähettämistä tulee kaikki perustiedot olla täytettynä ja pakolliset asiakirjat liitettynä (liitteet pdf/A-muodossa). Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä. Oranssi huutomerkki tarkoittaa, että jokin pakolliseksi määritelty tieto puuttuu eikä hakemusta voi jättää. Täydennä puuttuva tieto ennen hakemuksen jättämistä. Tarvittaessa rakennusvalvonta palauttaa hakemuksen täydennettäväksi.

Luvan myöntämisen jälkeen lupapäätös ja hyväksytyt pääpiirustukset löytyvät Päätös-välilehdeltä. Kun katselmukset on tehty, katselmuspöytäkirjat näkyvät Erikoissuunnitelmat-välilehdellä.

Luvan jättämisen jälkeen on tärkeää olla aktiivinen asiointipalvelussa aina luvan saamiseen saakka sillä lisätieto- ja korjauspyynnöt lähetetään sähköisen asiointipalvelun kautta ja niihin nopeasti reagoiminen/korjaaminen on edellytys, että luvan käsittelyä voidaan jatkaa.

Linkki ohjeeseen.

Ohje piirustusten ja liitteiden nimeämiseen (pdf)

Linkki ohjeeseen.

Ohje pdf-tiedoston muuntamiseen pdf/A-muotoon (pdf).

Linkki ohjeeseen.

Paperinen lupahakemus

Rakennusluvan voi edelleenkin hakea paperisena. Kannattaa kuitenkin huomioida, että paperisen hakemuksen tapauksessa lupamaksuun lisätään skannauksesta aiheutuvat maksut voimassa olevan hinnaston mukaisesti (linkki hinnastoon).

Lisätietoa lomakkeista ja liitteistä löytyy Liitteet ja lomakkeet osion alta.

Quick Guide to ePermit - pikaohje englanniksi