Förbigå menyn
Torkkolan tuulivoimapuisto_Pohjoismainen Ilmakuvakeskus 2016

Webbtjänsten - ePermit

Vasa stad använder webbtjänsten ePermit:

https://kartta.vaasa.fi/ePermit/sv

Via denna tjänst kan du:

  • ansöka om lov för de flesta byggprojekt, som t.ex. bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och förlängning av bygglovets giltighetstid
  • följa med hanteringen av din ansökan samt t.ex. lägga till flera bilagor
  • granska dina egna lovärenden och ansökningar som du skapat tidigare.

Vi har övergått till elektronisk arkivering sedan början av år 2020 och därför accepterar vi endast PDF/A-filer! Vi rekommenderar att ansökan fylls i av huvudprojekteraren som byggherren befullmäktigar. Huvudprojekteraren eller sökande ger åtkomsträttigheter till projektets olika parter.

Stöd för webbtjänsten:
e-mail: byggnadstillsynen.epermit@vasa.fi

Telefon: 040-7781425 (Lisbet Kroksjö)

Ifyllningsguide för elektronisk ansökan (pdf)

Link till guiden.

Benämningsanvisningar för ritningar och bilagor (pdf)

Link till guiden.

Konvertering av en pdf-fil till pdf/A-format (pdf)

Link till guiden.

Pappersansökan

Man kan ännu ansöka om bygglov med en pappersansökan. Det är dock värt att notera att i samband med en pappersansökan kommer avgifterna för skanning att läggas till lovavgiften i enlighet med gällande prislista (länk till prislistan).

Mer information finns under avsnittet bilagor och blanketter.

ePermit English Quick Guide - Engelskspråkig snabbguide för elektronisk ansökan