Förbigå menyn
Torkkolan tuulivoimapuisto_Pohjoismainen Ilmakuvakeskus 2016

Webbtjänsten - ePermit

Vasa stad använder webbtjänsten ePermit:

https://kartta.vaasa.fi/ePermit/sv

Via denna tjänst kan du:

  • ansöka om lov för de flesta byggprojekt, som t.ex. bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och förlängning av bygglovets giltighetstid
  • följa med hanteringen av din ansökan samt t.ex. lägga till flera bilagor
  • granska dina egna lovärenden och ansökningar som du skapat tidigare.

Vi har övergått till elektronisk arkivering sedan början av år 2020 och därför accepterar vi endast PDF/A-filer! Vi rekommenderar att ansökan fylls i av huvudprojekteraren som byggherren befullmäktigar. Huvudprojekteraren eller sökande ger åtkomsträttigheter till projektets olika parter.

Stöd för webbtjänsten:
e-mail: byggnadstillsynen.epermit@vasa.fi

Telefon: 040-7781425 (Lisbet Kroksjö)

Ifyllningsguide för elektronisk ansökan (pdf)

Bruksanvisningar för en ansökan i e-tjänsten nedan.

Kom ihåg att skicka in din ansökan under Ansökan om tillstånd. En grundad ansökan betyder ännu inte en inlämnad ansökan. Innan ansökan lämnas in måste alla grundläggande uppgifter fyllas i och de obligatoriska dokumenten bifogas (bilagorna i pdf/A-format). Ett orange utropstecken  innebär att obligatorisk information saknas och att ansökan inte kan lämnas in. Fyll i alla obligatorisk information och lämna in ansökan.

Efter att ha lämnat in lovansökan är det viktigt att vara aktiv i e-tjänsten tills lovet har blivit utfärdat, eftersom begäran om kompletterande och korrigerande information skickas via e-tjänsten, och ett snabbt reagerande på dem är en förutsättning för en kontinuerlig lovbehandling.

 

Link till guiden.

Benämningsanvisningar för ritningar och bilagor (pdf)

Link till guiden.

Konvertering av en pdf-fil till pdf/A-format (pdf)

Link till guiden.

Pappersansökan

Man kan ännu ansöka om bygglov med en pappersansökan. Det är dock värt att notera att i samband med en pappersansökan kommer avgifterna för skanning att läggas till lovavgiften i enlighet med gällande prislista (länk till prislistan).

Mer information finns under avsnittet bilagor och blanketter.

ePermit English Quick Guide - Engelskspråkig snabbguide för elektronisk ansökan