Ohita valikko
Asiantuntija auttaa asiakasta

Työnhakijalle

Alueen työllisyystoimijat tekevät tiivistä yhteistyötä ja tarjoavat yhdessä tukea työnhakuun. Alla olevien linkkien avulla löydät työnhaun tukea monipuolisesti eri elämäntilanteisiin.

Vaasan kaupungin avoimet työpaikat

Tarvitsemme jatkuvasti uusia osaajia – työntekijöitä, sijaisia ja harjoittelijoita. Kaupungille voi tulla myös kesätöihin, siviilipalvelukseen, palkkatuettuun työhön tai tutustumaan työelämään.

Lue lisää

Vaasan seudun avoimet työpaikat

Tutustu Vaasan seudun työmahdollisuuksiin ja hämmästy, miten ammattilaisille onkin niin paljon uusia ovia avattaviksi. Avoimet työpaikat perustuvat työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tietoihin. 

Katso avoimet paikat Työmarkkinatorista

Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä?

Yritystoiminnan aloittaminen on yksi tapa, jolla voit työllistää itsesi. Jos yrittäjyys kiinnostaa sinua, tutustu aloittaville yrittäjille suunnattuihin palveluihin.
Lue lisää: Pohjanmaan TE-toimisto Aloittavan yrittäjän palvelut.

Apua ja tukea yrityksen perustamiseen saat Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startiasta.

Katso myös: Suomi.fi työttömyysopas/yrittäjyys, Työmarkkinatorin yrittäjyyssivut sekä Suomen yrittäjien sivut.

Työkaluja ja vinkkejä työnhakuun

Vinkkejä työnhakuun löydät muun muassa Työmarkkinatori/vinkkejä työnhakuun ja Työelämään.fi/työnhaku sivuilta.

Neuvoja ja malleja CV:n kirjoittamiseen saat muun muassa Työelämään.fi/ansioluettelomalli, Academic Work/hyvä cv ja Duunitori/cv-pohjat sivuilta.

Työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen (Sitra)

Katso myös: Piilo-osaajien työnhaku blogi

TE-palvelut työnhakijoille

TE-toimistosta saat apua, kun haet töitä tai pohdit ammatinvalintaan liittyviä kysymyksiä.
TE-palveluiden pääsivu

Pohjanmaan TE-toimisto

Pohjanmaan TE-palveluiden valmennukset ja infot löytyvät tapahtumakalenterista.
Tapahtumakalenteri

Onko työttömyytesi kestänyt pitkään tai onko sinulla työkykyyn liittyviä haasteita?

Nuori, jos et tiedä mistä aloittaa aloita Ohjaamosta!

Suomeen muuttaneille tietoa, neuvontaa ja ohjausta

InfoFinland on monikielinen verkkosivusto, joka tarjoaa luotettavaa tietoa Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle. Lue lisää

Work Help Finland -mobiilisovellus Suomeen tuleville ja Suomessa oleville ulkomaisille työntekijöille. Work Help Finland -sovellus – Sisäministeriö (intermin.fi)

Welcome Office on matalan kynnyksen tieto-ja neuvontapalvelu Suomeen muuttaneille. Palvelusta saa tietoa ja neuvontaa muun muassa maahanmuuttoon, rekrytointiin, koulutukseen, työelämään, viranomaispalveluihin ja yhteiskuntaan liittyvissä asioissa. welcomeoffice.fi

Vaasan yliopisto tarjoaa ilmaista ohjausta maahanmuuttajille, joilla on jo korkeakouluopintoja tai joilla on aikomuksena hakeutua opintoihin. Lue lisää.

Katso myös: Hyvinvointipalvelut maahan muuttaneille sekä Töihin Suomeen -opas

Vaasan kaupungin työllistämispalvelut

Vaasan kaupungin työllistämispalvelut

Työllistämisen toiminta-ajatus on vaasalaisten 

  • pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palkkatukityöllistäminen
  • erityisnuorten ja muiden tukea tarvitsevien nuorten työllistäminen
  • siviilipalveluspaikkojen tarjoaminen vaasalaisille siviilipalvelusvelvollisille 
  • muut työllisyyttä tukevat toimenpiteet muun muassa hankkeet.

Lue lisää: Työllistämispalvelut

Korkeakoulujen urapalvelut opiskelijoille

Myös korkeakoulut tarjoavat opiskelijoille urapalveluita. 

Vaasan yliopiston urapalvelut

Vaasan yliopiston urapalvelut tukevat opiskelijoiden urasuunnittelua ja työelämätaitojen kehittymistä mm. järjestämällä akateemisiin työelämätaitoihin liittyviä opintojaksoja sekä tarjoamalla uraohjausta ja työnhaun neuvontaa.

VAMK-urapalvelut

Vaasan ammattikorkeakoulun urapalvelut tarjoavat mm. yksilöllistä uraohjausta, järjestävät tapahtumia ja työpajoja sekä välittävät työpaikkoja.

VAMK Talent Coach (vain englanniksi)

Talent Coach tarjoaa kaikille kansainvälisille opiskelijoille maksutonta uravalmennusta ja neuvontaa. Saat henkilökohtaista palautetta, vinkkejä ja neuvoja.

Vaasa International Talents (vain englanniksi)

Vaasa International Talents -ohjelma antaa sinulle osaamisen kehittämiseen liittyvää tietoa ja erilaisia työkaluja. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuksia, joita tarvitaan suomalaisten työelämätaitojen kehittämiseen ja yhteyksien luomiseen alueen yrityksiin ja muihin toimijoihin.

Hanken karriartjänster (vain ruotsiksi ja englanniksi)

Hankenin urapalvelut tarjoavat monenlaisia palveluja, joiden tavoitteena on parantaa työelämätaitojasi ja työnhakutaitojasi.

Åbo Akademi Arbetsforum

Arbetsforum on Åbo Akademin urapalvelut. Tehtävämme on helpottaa askelta opintojen ja työelämän välillä ja tukea opiskelijoita urasuunnittelussa ja omien vahvuuksien tunnistamisessa.

SIMHE-ohjaus

Vaasan yliopisto tarjoaa ilmaista ohjausta maahanmuuttajille, joilla on jo korkeakouluopintoja tai joilla on aikomuksena hakeutua opintoihin.