Förbigå menyn
Experten hjälper kunden

För arbetssökande

Aktörerna inom sysselsättningsbranschen inom området samarbetar aktivt och erbjuder tillsammans stöd för jobbsökning. Genom länkarna nedan hittar du stöd för jobbsökningen mångsidigt för olika livssituationer.

Vasa stads lediga arbetsplatser

Vi behöver hela tiden nya kunniga krafter – arbetstagare, vikarier och praktikanter. Inom staden kan man också söka sommarjobb, civiltjänst, lönesubventionerat arbete eller bekanta sig med arbetslivet.

Läs mer

Vasaregionens lediga jobb

Bekanta dig med arbetsmöjligheterna i Vasaregionen – man riktigt häpnas över hur många nya möjligheter det finns för experter. Lediga arbetsplatser i regionen tas fram ur arbets- och näringstjänsternas (TE-tjänster) databas.

Läs mer

Är du intresserad av företagande?

Att starta företagsverksamhet är ett sätt för dig att sysselsätta dig själv. Om du är intresserad av företagande lönar det sig att bekanta sig med tjänsterna för blivande företagare.
Läs mer: Österbottens TE-byrå Tjänsterna för blivande företagare.

Hjälp och stöd för startande av företag får du på Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia.
Läs mer.

Kolla också: Suomi.fi arbetslöshet/företagande, Jobbmarknads sidor och Företagarna i Finlands sidor.

Verktyg och tips för jobbsökning

För tips om hur du hittar ett jobb, se till exempel Jobbmarknaden/tips för jobbsökning och Työelämään.fi/jobbsökning sidorna.

För råd och mallar för att skriva ett CV, se till exempel CV gruppen och CV-mallen,

Verktyg för att identifiera dina egna färdigheter (Sitra)

TE-tjänster för arbetssökande

Vid TE-byrån får du hjälp, när du söker arbete eller har frågor gällande yrkesvalet.
TE-tjänster

Österbottens TE-byrå

Österbottens TE-tjänsternas träningar och information hittar du på evenemangskalendern.
Evenemangskalender

Har din arbetslöshet varat länge eller har du utmaningar gällande arbetsförmågan?

Unga, när du inte vet var du ska börja, börja vid Navigatorn!

Information, rådgivning och vägledning för personer som flyttat till Finland

InfoFinland är en flerspråkig webbplats som erbjuder tillförlitlig information för personer som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här. Läs mer

Mobilapplikationen Work Help Finland för utländska arbetstagare som kommer till Finland eller som befinner sig i Finland. Mobilapplikationen Work Help Finland – Inrikesministeriet(intermin.fi) 

På Welcome Office får alla nya i Finland och invandrare information och rådgivning med låg tröskel. Welcome Office få du information om ärenden som gäller migration, rekrytering, utbildning, språkkurser, arbetslivet, den offentliga servicen samt det finländska samhället. welcomeoffice.fi

Vasa universitet erbjuder gratis handledning för invandrare, som redan har högskolestudier eller som har planer på att börja studera. Läs mer (bara på finska och engelska).

Kolla också: Välfärdstjänster för invandrare och Arbeta i Finland -guide

Vasa stads sysselsättningsservice

Vasa stads sysselsättningsservice

Verksamhetsidén inom sysselsättningen är att 

  • sysselsätta med lönesubvention långtidsarbetslösa, delarbetsföra  och personer som annars har en svår arbetsmarknadssituation i Vasa. 
  • erbjuda sommarjobb åt ungdomar inklusive ungdomar med speciella behov. 
  • erbjuda civiltjänstplatser för civiltjänstpliktiga Vasabor

Lär mer: Sysselsättningsservice

Högskolornas karriärtjänster för studeranden

Även högskolorna erbjuder karriärtjänster för studeranden.

Vaasan universitets karriärtjänster (bara på finska och engelska)

Vasa universitets karriärtjänster stöder de studerandes karriärplanering och utvecklande av arbetslivsfärdigheter bl.a. genom att ordna studieperioder med anknytning till akademiska färdigheter för arbetslivet samt genom att erbjuda karriärhandledning och rådgivning i hur man söker arbete.

VAMK-karriärtjänster ( bara på finska och engelska )

Karriärtjänster erbjuder individuell karriärvägledning, ordnar evenemang och workshops och förmedlar arbetsplatser.

VAMK Talent Coach (bara på engelska)

Talent Coach erbjuder alla internationella studerande avgiftsfri karriärcoachning och rådgivning. Du får personlig respons, tips och råd.

Vaasa International Talents (bara på engelska)

Programmet Vaasa International Talents ger dig information och olika slags verktyg med anknytning till utvecklandet av kompetensen. Vidare erbjuder programmet möjligheter som behövs vid utvecklandet av finländarnas arbetslivsfärdigheter och kontaktskapande till regionens företag och andra aktörer.

Hanken karriartjänster

Hanken karriartjänster erbjuder ett brett urval av tjänster med avsikt att förbättra dina färdigheter inför arbetslivet och ditt jobbsökande.

Åbo Akademi Arbetsforum

Arbetsforum är karriärtjänsterna vid Åbo Akademi. Vår uppgift är att förenkla steget mellan studier och arbetsliv samt att stöda studerande i karriärplanering och identifieringen av egna styrkor.

SIMHE-vägledning (bara på finska och engelska)

Vasa universitet erbjuder gratis handledning för invandrare, som redan har högskolestudier eller som har för avsikt att söka sig till studier.