Ohita valikko
Kädet

Eettinen ilmoituskanava

Kerro Vaasan kaupungin toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä. Ilmoituksesi avulla saamme mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaamme. Ilmoituksen jättäjän tiedot suojataan ilmoittajien suojelusta annetun EU:n direktiivin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Ilmoitus suositellaan jätettäväksi nimellä, mutta sen voi jättää myös anonyymisti.

Kaupungin palvelut tuotetaan pääasiassa verovaroin. Vaasan kaupunki suhtautuu vakavasti väärinkäytösepäilyihin. Ilmoitus voi liittyä muun muassa seuraaviin asioihin:

 • Rikos- ja väärinkäytösepäilyt sekä omaisuuden väärinkäyttöepäilyt
 • Lahjonta- ja korruptioepäilyt
 • Kilpailuoikeudelliset kysymykset
 • Ympäristönsuojelu
 • Liikenneturvallisuus
 • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Ilmoituskanavaa ei pidä käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen. Ilmoitukset käsittelevä työryhmä voi hylätä ilmoituksen, jos on ilmeistä, että:

 1. poikkeama ei kuulu näiden ohjeiden mukaisesti ilmoitettaviin asioihin
 2. ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
 3. saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimus olisi mahdollinen
 4. ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu
 5. ilmoitukseen liittyy henkilökohtaisia tietoja, jotka koskevat esim. terveyttä tai poliittisia, seksuaalisia tai uskonnollisia käsityksiä
 6. kyseessä on ilmoitus, jota voidaan epäillä tietojen kalasteluyritykseksi tai huijausviestiksi
 7. ilmoitus koskee ilmoittajaa hänen omassa asiassaan, jolloin ensisijainen etenemistapa on normaali oikaisuvaatimusmenettely

Ilmoituksen jätettyäsi saat vastaanottokuittauksen, ota siitä ilmoituskohtainen salasana talteen, mahdollisten lisäkysymysten ja asian etenemisen seuraamiseksi. Salasanan voi kopioida tai valokuvata. Asiaa edistää ilmoituksen aiheen huolellinen kuvaus. Seuraa ilmoituksesi käsittelyä tästä.

Ilmoitukset käsitellään työryhmässä, johon kuuluu kaupungin lakimies, sisäinen tarkastaja ja työhyvinvointipäällikkö. Tarvittaessa työryhmä käyttää asiantuntijoita. Ilmoittajalle annetaan palaute mahdollisista toimenpiteistä. Palaute annetaan kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottoilmoituksesta.

Haluatko antaa palautetta kaupungin toiminnasta ja palveluista?

Kaupungin sähköiseen palautekanavaan voi jättää toimenpide-ehdotuksia, kiitoksia ja moitteita liittyen kaupungin palveluihin. Linkki palautekanavaan: https://feedback.vaasa.fi/eFeedback