Ohita valikko

Ruskosuohaukka

Circus aeruginosus

Ruskosuohaukan havaitsee usein saalistamassa ruovikon yllä. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Ruskosuohaukka on muuttolintu, joka saapuu Suomeen huhtikuussa ja takaisin etelään laji lähtee elo-syyskuussa. Ruskosuohaukka naaras ja koiras on erottuvat höyhenpuvun perusteella helposti toisistaan. Koiras on vaalean ruskeankirjava ja sen siiven kärjet ovat mustat. Naaras on yksivärisen tummanruskea, vain päälaki ja kurkku ovat kellanvalkeat. Ruskosuohaukka on Euroopan unionin lintudirektiivin suojeltava laji.

  • Pituus 48-56 cm
  • Pesä ruovikossa
  • Muutta talveksi Etelä-Eurooppaan
  • Ravintona myyrät, lintujen poikaset, sammakot

Elinympäristö. Ruskosuohaukka on ruovikoiden laji. Se viihtyy laajojen merenlahtien ja sisäjärvien ruovikoilla. Pesä rakennetaan usein kosteapohjaisen ja vaikeakulkuisen ruovikon suojiin. Joskus pesä saattaa sijaita pinta-alaltaan pienessäkin ruovikossa.

Esiintyminen Vaasassa. Vaasassa ruskosuohaukka on harvinainen pesimälintu. Se havaittiin vain 11 paikalla. Ruskosuohaukan saalistusta pääsee tarkkailemaan varmimmin Sundominlahdella tai Söderfjärdenin peltoaukeilla. Suojelusyistä levinneisyyskarttaa ei julkaista.