Förbigå menyn

Brun kärrhök

Circus aeruginosus

Den bruna kärrhöken iakttas ofta jagandes ovanför vassen. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Den bruna kärrhöken är en flyttfågel, som anländer till Finland i april och flyttar tillbaka söderut i augusti-september. Hanen och honan har olika fjäderdräkter. Hanen är ljust brunspräcklig med svarta vingspetsar. Honan är enfärgat mörkbrun, endast hjässan och halsen är gulvita. Den bruna kärrhöken är en skyddad art enligt Europeiska Unionens fågeldirektiv.

  • Längd 48-56 cm
  • Boet byggs i vassruggar
  • Övervintrar i Sydeuropa
  • Födan består av sorkar, fågelungar, grodor

Livsmiljö. Den bruna kärrhöken trivs bäst i vassar längs havsvikar och insjöar. Boet byggs ofta i skydd av fuktiga och svårtillgängliga vassruggar. Ibland kan boet även finnas i en mycket liten vassrugg.

Förekomst i Vasa. I Vasa är brun kärrhök en sällsynt häckningsfågel. Den har observerats inom endast 11 undersökningsrutor. Endast på ett fåtal platser har häckningen bekräftats. Säkrast kan man se jagande brun kärrhök på Sundomfjärden eller på Söderfjärdens stora åkerområden. Av skyddsorsaker publiceras ingen utbredningskarta.