Förbigå menyn

Skogarnas allmänna arter

Med allmänna skogsfågelarter avses arter som förekommer i alla skogstyper från lundar till moskogar. Dessa fåglar är inte särskilt krävande när det gäller livsmiljö och förekommer också i planterade och skötta ekonomiskogar. Vanliga skogsfågelarter är bland annat gärdsmyg, taltrast, ärtsångare och bofink.

Blandskog. Bild Aaro Toivio.