Ohita valikko

Karikukko

Arenaria interpres

Karikukko tähystämässä. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Karikukko on Suomessa suuresti vähentynyt rannikoiden kahlaajalintu. Karikukon löytää keskikesällä merensaariston ulkoluodoilta, joilla se pesii erityisen mielellään tiirojen ja lokkien muodostamien yhdyskuntien läheisyydessä. Vierasta karikukko tulee tervehtimään pelottomasti ja koittaa siipirikkoa näytellen johdattaa tulijan kauemmas poikasten luota. Uusimmassa uhanalaistarkastelussa karikukko on luokiteltu vaarantuneeksi lintulajiksi.

  • Pituus noin 25 cm
  • Pesä maassa
  • Talvehtii Länsi-Euroopassa ja Länsi-Afrikassa
  • Ravintona selkärangattomat, siemenet, jätteet

Elinympäristö. Karikukko pesii pääosin ulkosaariston puuttomilla lokkiluodoilla. Sisämaassa lajin havaitseminen on äärimmäisen harvinaista ja silloin kyseessä on lähes aina muuttava yksilö.

Esiintyminen Vaasassa. Merenkurkun pesimäkanta on taantunut hieman. Karikukko löytyi noin 15 atlasruudulta Vaasan ulkosaaristosta vuosien 2005-2008 välisenä aikana.