Förbigå menyn

Roskarl

Arenaria interpres

En spanande roskarl. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Roskarlen, som är en vadare som lever längs kusten, har minskat kraftigt i Finland. Under högsommaren kan man hitta den på grynnor och skär i den yttre skärgården, där den gärna häckar i närheten av måskolonier. Den är orädd för besökare och försöker locka bort inkräktare genom att spela skadad och röra sig bort från ungarna. I den senaste granskningen av hotade arter klassades roskarlen som en sårbar fågelart.

  • Längd ca 25 cm
  • Häckar på marken
  • Övervintrar i västra Europa och i västra Afrika
  • Livnär sig på ryggradslösa djur, frön och avfall

Livsmiljö. Roskarlen häckar i huvudsak på trädlösa fågelskär i den yttre skärgården. I inlandet syns arten ytterst sällan och ifall den syns är det nästan alltid frågan om en flyttande fågel.

Förekomst i Vasa. Det häckande beståndet i Kvarken har minskat något. Under åren 2005-2008 hittades roskarlen inom ca 15 undersökningsrutor i Vasa ytterskärgård.