Ohita valikko

Kyhmyjoutsen

Cygnus olor

Kyhmyjoutsen pesässään. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Kyhmyjoutsen on uudistulokas Suomen pesimälinnustossa. Lajin pesimäkannat ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime vuosikymmeninä. Esimerkiksi Merenkurkussa Torgrundin saaristossa pesivien kyhmyjoutsenten määrä on kasvanut kolminkertaiseksi viimeisen 15 vuoden aikana.

  • Pituus 145-160 cm
  • Pesä maassa
  • Osa kyhmyjoutsenista muuttaa Itämeren eteläosaan, osa talvehtii etelärannikolla ja Ahvenanmaalla
  • Ravintona vesikasvit

Elinympäristö. Kyhmyjoutsen pesii sisä- ja ulkosaaristossa. Se rakentaa pesänsä usein pienelle luodolle tai saarelle. Suurena lintuna se puolustaa reviiriään voimakkaasti varsinkin lajikumppaneitaan vastaan.

Esiintyminen Vaasassa. Kaupunkilintuatlaksen maastotöiden aikana kyhmyjoutsen havaittiin yhteensä peräti noin 90 tutkimusruudulta. Kyhmyjoutsen on levittäytynyt sisä- ja ulkosaariston alueelle. Vaasan lintuatlaskartoituksen maastotietojen perusteella voidaan arvioida kyhmyjoutsenen pesimäkannan olevan noin 40-50 paria. Arvioiden mukaan laji tulee edelleen lisääntymään alueella.