Förbigå menyn

Knölsvan

Cygnus olor

Knölsvan i sitt bo. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Knölsvanen är en nykomling bland de häckande fåglarna i Finland. Det häckande beståndet har vuxit kraftigt de senaste årtiondena. Som exempel kan nämnas att antalet häckande knölsvanar har vuxit trefaldigt under de senaste 15 åren i Torgrund skärgård i Kvarken.

  • Längd 145-160 cm
  • Häckar på marken
  • En del av knölsvanarna flyttar till södra Östersjön, en del övervintrar på sydkusten och på Åland.
  • Livnär sig på vattenväxter

Livsmiljö. Knölsvanen häckar i inner- och ytterskärgården. Vanligtvis bygger den boet på ett litet skär eller en liten ö. Den stora fågeln försvarar kraftigt sitt revir, speciellt mot artfränder.

Förekomst i Vasa. Under fältarbetet med stadsfågelatlasen observerades knölsvanen totalt i så många som 90 atlasrutor. Knölsvanen är utbredd i inner- och ytterskärgården. På basis av fältuppgifterna från fågelkarteringen i Vasa kan det häckande beståndet av knölsvanar uppskattas till 40-50 par. Enligt prognosen kommer arten ytterligare att öka inom området.