Ohita valikko

Ruutukaavakaupunginosa

Uusikatu. Kuva Hanna Kalliomaa 2009.

Vanhan Vaasan ruutukaavakaupunginosa rajautuu Torikatuun, Rauniopuistoon, Kadonneisiin puutarhoihin, Kustaan toriin, Hovioikeudenpuistikkoon, Valleihin  ja Puutarhakatuun. Ruutukaavakaupunginosa on rauhallista asuinaluetta, jolle suureksi kasvaneet kasvit luovat puistomaisen ja viihtyisän tunnelman. Kauppiaankatu jakaa alueen kahteen, tunnelmaltaan hieman toisistaan poikkeavaan osaan. Itäpuolinen alue eli itäinen kaupunginosa koostuu lähes kokonaan kaksikerroksisista 1900-luvulla rakennetuista omakotitaloista puutarhoineen kun länsipuolisen alueeseen eli läntiseen kaupunginosaan erilaista tunnelmaa luovat omakotitaloja reunustavat pienkerrostalot. Läntisessä kaupunginosassa, Kauppiaankadun varrella, sijaitsee myös palosta säilynyt Wasastjernan talo, joka toimii nykyään Vanhan Vaasan museona.

Vanha Vaasa alkoi rakentua vuoden 1654 asemakaavan myötä pikku hiljaa pienen kylän luontoa mukailevasta rakenteesta ruutukaavaiseksi kaupunkiympäristöksi. Koko Vanha Vaasa oli siis alun perin ruutukaavainen, tiheästi rakennettu alue. Vanha Vaasa tuhoutuikin lähes kokonaan vuoden 1852 palossa. Nykyistä asuinaluetta, joka yhä noudattelee paloa edeltävää ruutukaavaa, alettiin rakentaa uudelleen vasta 1920-luvulla. 1930-luvulla alettiin asuinalueen katuja kunnostaa ja rakentamista alettiin valvoa tarkemmin. Rakentaminen aloitettiin Itäisessä kaupunginosassa ja läntinen kaupunginosa rakennettiin vasta 1940–50 -luvulla. Asuinalueella on joitain jäänteitä mm. vanhoista kellareista, kivijaloista ja -muureista, mutta myös vanhaa kasvillisuutta on säästynyt ja asuinalueiden puutarhoissa käytetään valtaosin perinteisiä kasveja.

Vanhan Vaasan ruutukaavakaupunginosa on viehättävä ulkoiluympäristö ympäri vuoden. Alueen tunnelman luovat pääosin 1900-luvun alkupuolella rakennetut rakennukset sekä vanhat puut ja pensaat, jotka osaksi kurottuvat asuinalueen läpi kulkevien kapeiden katujen yli. Kadut ja niiden väleissä sijaitsevat tontit rakennuksineen ja kasvillisuuksineen muodostavat käytävämäisiä tiloja katualueelle. Siellä täällä puusto muodostaa tunneleita ja toisaalla taas syntyy hieman avoimempia tiloja katua reunustavan kasvillisuuden ollessa matalaa. Vehreys on hallitsevaa koko ruutukaava-alueella. Alueen vehreyden aistiakseen paras vuodenaika vierailla asuinalueella on tietenkin kesä.

Vaasan palossa säästyneet tammet Läntisellä Pitkälläkadulla. Kuva Hanna Kalliomaa 2009.