Ohita valikko

Opiskele kieliä

Aktivoi kielitaitosi työelämän ja vapaa-ajan tarpeisiin.

Kansalaisopisto Almassa voit opiskella yli 10 eri kieltä: perinteisesti luokkahuoneessa, erilaisilla verkkokursseilla tai opiskelutapoja yhdistelemällä. Tarjolla on kursseja kielen alkeista aina edistyneimmille taitotasoille saakka. Löydä omasi harrastuskurssien, korkeakoulutasoisten kurssien tai kielitutkintoihin valmentavien kurssien joukosta!

Kurssin opiskelutavan ja keston valitset itse. Voit opiskella kieliä leppoisaan tahtiin yleiskurssilla, tiettyyn teemaan liittyvällä teemakurssilla tai intensiivisemmin tehokurssilla. Kursseja järjestämme sekä koko lukuvuoden mittaisina että lyhytkursseina.

Kun tarvitset lisätietoa kieltenopiskelusta, ota yhteyttä

suunnittelijaopettaja Sari Isokangas, 040 538 5891, isokangas@edu.vaasa.fi

suunnittelijaopettaja Marika Boström, 040 619 4788, marika.bostrom@edu.vaasa.fi 

Ilmoittautuminen kielikursseille alkaa 16.8. klo 16.
Kurssit alkavat 6.9.2021. Tervetuloa!

Kielikurssien taitotasot

Eurooppalainen viitekehys on Euroopan neuvoston kehittämä kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleiseurooppalainen kehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon taitotasoja peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttäjän tasolle asteikolla A1-C2. Yleisen kielitutkinnon taitotasot määritellään asteikolla 1-6.


PERUSTASO – PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ

Taso 1/A1
Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettien tarpeiden tyydyttäminen.
Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita.
Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on.
Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

Taso 2/A2
Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ.
Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista.
Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

KESKITASO – ITSENÄINEN KIELENKÄYTTÄJÄ

Taso 3/B1
Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana.
Selviytyy useimmista tilanteista esim. matkustaessaan kohdekielisillä alueilla.
Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista.
Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita.
Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

Taso 4/B2
Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä.
Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja.
Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

YLIN TASO – TAITAVA KIELENKÄYTTÄJÄ

Taso 5/C1
Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä.
Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä.
Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin.
Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä.
Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

Taso 6/C2
Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä.
Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen.
Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti.
Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.

Lähde: Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys, Council of Europe, 2003, WSOY.

Testaa kielitaitosi

Dialang on itsenäiselle kielenoppijalle suunnattu arviointijärjestelmä, joka antaa palautetta käyttäjän kielitaidosta. Kielet ovat englanti, espanja, hollanti, iiri, islanti, italia, kreikka, norja, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja tanska.

Eurooppalaiset kielitaitotasot
Itsearviointitaulukko auttaa sinua arvioimaan miten hyvin ymmärrät, puhut ja kirjoitat tiettyä kieltä.

Kielten taitotaso- ja kurssikuvausten opas (ruotsiksi) kertoo kielitaitotasoista ja miten voi arvioida omaa kielitaitoaan.

Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Vaasan kansalaisiopisto Alma voi järjestää tutkintoja perus- ja keskitasolla ruotsin, suomen, englannin, saksan, ranskan, venäjän, italian ja espanjan kielissä. Vieraiden kielten kohdalla on tällä hetkellä rajoituksia koronapandemian takia.
Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytetään vähintään keskitason kielitaitoa.
Perustason tutkintomaksu on 120 euroa ja keskitason 140 euroa.

Tutkintopäivät

(2.10.2021 suomi keskitaso, ilmoittautumisaika 23.–31.8.2021 à EduVamia)
16.10.2021 englanti perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 6.–30.9.2021
13.11.2021 suomi perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 6.–30.9.2021
20.11.2021 espanja perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 6.–30.9.2021
20.11.2021 ruotsi perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 6.–30.9.2021
20.11.2021 saksa perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 6.–30.9.2021
29.1.2022 suomi keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–10.12.2021

(12.3.2022 englanti perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–28.2.2022 à EduVamia)
(12.3.2022 italia perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–28.2.2022 à Seinäjoki)
(12.3.2022 venäjä perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–28.2.2022 à Seinäjoki)
9.4.2022 suomi perus- ja keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–28.2.2022
23.4.2022 ranska perus- keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–28.2.2022
23.4.2022 ruotsi perus- keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–28.2.2022
(21.5.2022 suomi keskitaso, ilmoittautumisaika 19.−30.4.2022 à EduVamia)
27.8.2022 suomi keskitaso, ilmoittautumisaika 1.–10.6.2022.

YKI-ILMOITTAUTUMINEN ON SITOVA=
Maksua ei palauteta, jos henkilö peruu testiin osallistumisen.

MAKSUAIKAA ON KAHDEKSAN (8) PÄIVÄÄ.  
JOS ILMOITTAUTUMISMAKSUN JÄTTÄÄ MAKSAMATTA, ILMOITTAUTUMINEN RAUKEAA.
Tästä ei lähde ilmoittautujalle erillistä muistutusta.

Jos viimeiseen ilmoittautumispäivään on vain muutama päivä (7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) on parasta maksaa heti.

Henkilöllisyyden todentaminen
Tunnistautuminen taphtuu pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköpostilla.

Kun henkilö on ilmoittautunut, hänen sähköpostiinsa lähetetään ilmoittautumisen vahvistus ja maksulinkki osoitteesta noreplay(at)opintopolku.fi. Erääntymispäivän näkee vahvistuksesta.

Maksusta ei saa erillistä, ilmoittautumisjärjestelmästä tulostettavaa kuittia.
Ongelmia maksun kanssa? Ota yhteyttä asiakaspalvelu(at)paytrail.com.

YKI-testin sähköinen ilmoittautuminen

Kaikkiin yleisiin kielitutkintoihin tästä eteenpäin ilmoittaudutaan Opintopolun kautta.

Muutos tarkoittaa sitä, että emme ota enää paperisia ilmoittautumislomakkeita vastaan. Emme myöskään lähetä enää paperisia laskuja tutkintomaksusta vaan testin maksaminen tulee tapahtumaan verkossa.

Testi-ilmoittautuminen koko Suomessa aukeaa Opintopolussa ilmoittautumisajan alettua.

Ilmoittaudu seuraavalla tavalla:

 1. klikkaa auki  Opintopolku
 2. valitse testikieli
 3. valitse tutkinnon taso (perus tai keskitaso, Vaasan kansalaisopisto Alma)
 4. valitse paikkakunta (Vaasa tai Vasa)
 5. valitse oppilaitos (Vaasan kansalaisopisto Alma)
 6. Täytä ilmoittautumistiedot
 • muista täyttää koko sosiaaliturvatunnuksesi PÄIVÄ-KUUKAUSI-VUOSI-XXXX
 • sähköpostiosoite on myös pakollinen, sillä laskutiedot lähetetään sähköpostiin
 • tarkista, että sinulla on voimassa oleva henkilöllisyystodistus, muuten sinä et saa osallistua testiin! (*Katso ” Henkilöllisyyden todentaminen YKI-tutkinnossa”).

Tutkintomaksun maksaminen

Ilmoittauduttuasi testiin saat sähköpostiisi maksulinkin. Sinulla on kahdeksan päivää aikaa maksaa testi. Kun olet maksanut testimaksun, sinun testipaikkasi varmistuu. Kaksi viikkoa ennen varsinaista testipäivää saat sähköpostiisi kutsunkirjeen ja testin ohjeet.

Jos jätät testimaksun maksamatta, testipaikkasi raukeaa automaattisesti ja paikkasi vapautuu jonossa seuraavalle.

*Henkilöllisyyden todentaminen YKI-tutkinnossa

YKI-tutkintoon osallistuvan on osoitettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.
Todisteeksi hyväksytään vain seuraavat asiakirjat:

 • passi
 • henkilöllisyystodistus (EU-maan viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus)
 • muukalaispassi
 • pakolaisen matkustusasiakirja
 • puolustusvoimien sirullinen ja kuvallinen henkilökortti

Huom. Ajokortti ja oleskelulupakortti eivät käy henkilöllisyyden todentamiseen YKI-tutkinnossa. Asiakirjan tulee olla voimassa tutkintopäivänä, muuten ei saa osallistua testiin.

Tietoa erityisjärjestelyistä.

Todistus lähetetään sinulle noin kahden kuukauden kuluttua testipäivästä.

Mistä saa lisätietoa?
Lisätietoa Opetushallituksen kotisivuilla.
Lisätietoa myös kieltenopettaja Marika Boströmiltä, puh. +358 40 619 4788, marika.bostrom(at)edu.vaasa.fi

Ohjeet tutkintoon osallistuvalle.

FinTandem

Opi kieliä tandemmenetelmän avulla
Harjoittele ruotsia, suomea tai jotakin muuta kieltä sitä äidinkielenään puhuvan keskustelukumppanin kanssa. Vastalahjana opetat omaa äidinkieltäsi parillesi. Sovitte itse ajasta ja paikasta. Voit myös osallistua viiteen yhteistapaamiseen. Tapaamiset koostuvat kaikille FinTandem-osallistujille yhteisistä aktiviteeteista. FinTandem on kurssimalli kieltenopiskeluun.

FinTandem koostuu neljästä osasta:
Etsimme sinulle kielikaveria
Saat osallistujamaksuun kuuluvan opiskelijan käsikirjan
Voit osallistua viiteen yhteistapaamiseen erilaisine aktiviteetteineen
Tuemme teitä itsenäisessä työskentelyssänne.

Viisi lähitapaamista Vaasan kansalaisiopistolla (Kirkkopuistikko 15) torstaisin klo 17–18.30
24.9.2020
5.11.2020
14.1.2021
18.3.2021
6.5.2021

FinTandem työssä ja opiskelussa
Työnantajasi kannustaa kielitaidon kehittämiseen. FinTandem on silloin joustava ja hauska vaihtoehto jatkokoulutukseen. Puhu siitä myös esimiehesi kanssa.
Opiskelijalla on mahdollisuus hyväksilukea FinTandemin opintoihinsa.
Kysy lisää omasta oppilaitoksestasi.

Vaikuttaa kiinnostavalta
Ilmoittaudu mukaan FinTandemiin, niin yritämme löytää sinulle sopivan keskustelukaverin.
FinTandemiin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan elokuusta toukokuuhun.
Maksat 25 euroa vasta sitten kun sinulle on löytynyt pari.
Koordinaattorina toimii Marika Boström.
Ota yhteyttä Marika Boströmiin puh +358 40 619 4788, sähköposti: marika.bostrom(a)edu.vaasa.fi

Opiskele kieliä ulkomailla

Opiskelemalla kieltä maassa, jossa sitä puhutaan, opit nopeammin.
Mitä enemmän sinä ymmärrät maan kielestä ja kulttuurista, sitä enemmän on hyötyä vuorovaikutuksesta paikallisten ihmisten kanssa.

Mihin maahan haluan matkustaa?
Vaasan kansalaisopisto Alma tarjoaa kielimatkoja yhteistyössä Internationella Skolorna i Stockholm kielikoulun kanssa. Kielikurssit ulkomailla on tarkoitettu opiskelijoille, jotka osallistuvat kielikursseillemme.
Kohdemaa voi olla esim. Iso-Britannia, Ranska, Espanja, Italia, Saksa tai Venäjä. Covid-19 tieto ruotsiksi.

Opiskele
englantia Eastbournessa tai Dublinissa
ranskaa Aix-en-Provencessa
saksaa Berliinissä
espanjaa Barcelonassa tai Málagassa
italiaa Firenzessä
venäjää Pietarissa

Miten kurssit sopivat juuri minun tarpeisiin?
Kielikurssit ulkomailla ovat eritasoisia, perustasosta ylimpään tasoon, ja kestävät 1-2 viikkoa. Kurssit alkavat ympäri vuoden ja usein jopa monta kertaa kuukaudessa.
Valitse itsellesi sopivan päivämäärän ja lähde matkalle! Majoittumalla isäntäperheessä sinulla on myös mahdollisuus oppia paikallista elämäntyyliä.

Ilmoittautuminen tehdään erillisellä lomakkeella.
Lisätietoa saa kielten suunnittelijaopettaja Marika Boströmiltä, puh. +358 40 619 4788, marika.bostrom(a)edu.vaasa.fi tai esitteestä ”Språkkurser utomlands”.

Internationella Skolorna on Folkuniversitetetiin sidottu säätiö ja kurssitoiminta sijoittuu Tukholman yliopistoon.

Kielten yksilöopetus

Opi kieltä joustavasti henkilökohtaisen kouluttajan avulla. Tarvitsetko kertausta vai onko tavoite esimerkiksi tietyn kielitaitotason saavuttaminen? Siinä tapauksessa yksilöopetus on hyvä vaihtoehto tiettyyn aikaan ja päivään sidottuun kielikurssiin.

Mistä minä olen kiinnostunut?
Oman alan ammattisanasto on hallussa, mutta haluat lisää sujuvuutta ja luontevuutta jokapäiväiseen kielenkäyttöösi. Keskustele kanssamme eri mahdollisuuksista. Saat harjoitella sekä suullisesti että kirjallisesti toiveesi mukaan.

Käytännön järjestelyt
Opetuksen ajankohdasta ja paikasta sovitaan kouluttajan kanssa, mutta suositeltavaa on, että opetus pidetään opiston tiloissa tai etänä lukuvuosittain elokuun-kesäkuun välisenä aikana. Esteen sattuessa sovitut tunnit tulee peruuttaa suoraan opettajalle 24 tuntia ennen opetusjakson alkua. Muussa tapauksessa opetusjakso katsotaan pidetyksi. Pitämättä jääneitä tunteja ei voi siirtää seuraavalle lukukaudelle. Kurssimaksu sisältää kopiokustannukset. Mahdolliset alennukset eivät koske yksilöllistä opetusta.

Kurssipaketti:
5 vai 10 opetusjakson paketti (60 euroa/60 minuuttia)
5 oppituntia 300 euroa
10 oppituntia 600 euroa

Tiedustelut ja ilmoittautumiset kielten suunnittelijaopettaja Marika Boströmille
s-posti: marika.bostrom@edu.vaasa.fi

Seuraavat tiedot tarvitaan:
Henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Kieli
Arvioitu kielitaitotaso
– Tutustu eurooppalaisiin kielitaitotasoihin – Itsearviointitaulukko
– Suorita tasotesti Dialangin avulla
Toivomuksia sisällön suhteen
Aikataulu

Yhteystiedot

Kieltenopettajien yhteystiedot