Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lapset leikkivät päiväkodissa

Ruotsin kielikylpy varhaiskasvatuksessa

Kielikylpy alkaa viisivuotiaana ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Tavoitteena on tarjota äidinkieleltään suomenkielisille lapsille mahdollisuus hankkia vahva ruotsin kielen taito.

Kielikylvyssä varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat käyttävät ruotsin kieltä opetuskielenään, ja lapset voivat käyttää sekä suomea että ruotsia.

Päiväkodit

Kielikylpyopetusta annetaan Vaasassa Huvikummun, Inkerinpuiston ja Satamapuiston päiväkodeissa.

Kielikylpyopetukseen otetaan vuosittain yhteensä 66 lasta, joista muodostetaan kolme lapsiryhmää.

Kielikylpyryhmät toimivat Vaasan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti.

Hakeminen

Hakuaika ruotsin kielen kielikylpyopetukseen on vuosittain helmikuussa. Vuonna 2016 syntyneille lapsille haku on ajalla 1.2. – 15.2.2021.

Paikkaa haetaan sähköisesti. Sähköisessä hakemuksessa toimintayksiköksi valitaan kielikylpypäiväkoti.

Toimi näin:

  1. Siirry sähköiseen hakemukseen
  2. Valitse aloitussivulta ”Varhaiskasvatus”
  3. Valitse ”Hakemus varhaiskasvatukseen”
  4. Valitse hakemuksessa toimintayksiköksi ”Kielikylpypäiväkoti”

Hakuajan ulkopuolella tulleita tai muihin toimintayksiköihin jätettyjä hakemuksia ei kielikylvyn osalta huomioida.

Kielikylpyryhmissä lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa tarpeen mukaan.

Valintakriteerit

Valintakriteerit

  • Lapsen asuinpaikka on Vaasa.
  • Vanhemmat hoitavat itse kuljetuksen päiväkotiin.
  • Lapsen äidinkieli on suomi tai lapsi omaa hyvät suomen kielen taidot, huoltajien äidinkielenä ei ole ruotsi. Tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettajat tai suomi toisena kielenä –opettaja antavat lausunnon kielitaidon riittävyydestä.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, paikat arvotaan.

Ilman paikkaa jääneet lapset jäävät arvonnan mukaisessa järjestyksessä varasijalle. Mikäli paikkoja vapautuu, täytetään ne varasijalistan mukaisessa järjestyksessä.

Valintaperusteiden tarkasteluajankohtana käytetään hakuajan päättymispäivää.

Lue tarkemmat valintakriteerit tästä: Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta 30.9.2020 § 65 (pdf)

Yhteystiedot

Ota yhteyttä