Ohita valikko
Lapset leikkivät päiväkodissa

Ruotsin kielikylpy varhaiskasvatuksessa

Kielikylpy alkaa viisivuotiaana ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Tavoitteena on tarjota äidinkieleltään suomenkielisille lapsille mahdollisuus hankkia vahva ruotsin kielen taito.

Kielikylvyssä varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat käyttävät ruotsin kieltä opetuskielenään, ja lapset voivat käyttää sekä suomea että ruotsia.

Päiväkodit

Kielikylpyopetusta annetaan Vaasassa Huvikummun, Inkerinpuiston ja Satamapuiston päiväkodeissa.

Kielikylpyopetukseen otetaan vuosittain yhteensä 63 lasta, joista muodostetaan kolme lapsiryhmää.

Kielikylpyryhmät toimivat Vaasan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti.

Hakeminen

Vapaita paikkoja edelleen haettavana varhaiskasvatuksen ruotsinkieliseen kielikylpyyn.

Elokuussa 2023 alkaneeseen vuonna 2018 syntyneiden lasten kielikylpyopetukseen on edelleen vapaita paikkoja. Jos olet kiinnostunut kielikylvystä, ota yhteyttä palveluohjaukseen:

Hakuaika elokuussa 2024 alkavaan, vuonna 2019 syntyneiden lasten kielikylpyopetukseen

Elokuussa 2024 kielikylpyopetus alkaa Satamapuiston ja Huvikummun päiväkodeissa.

Haku vuonna 2019 syntyneiden vaasalaisten lasten ruotsin kielen kielikylpyopetukseen on ajalla 15.1.2024 klo 8.00 – 31.1.2024 klo 17.00.

Haku tapahtuu sähköisesti. Hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei huomioida.

Lapselle voidaan hakea paikkaa joko ruotsin kielen kielikylpyopetukseen tai vieraskieliseen opetukseen (englanti), ei molempiin.

Lisätietoja ruotsin kielikylpyopetuksesta antavat:

  • Huvikummun päiväkodin johtaja Minna Herttua-Niemi, p. 040 765 5769, minna.herttua-niemi@edu.vaasa.fi
  • Satamapuiston päiväkodin johtaja Mia Jokipii, p. 0400 697 177, mia.jokipii@edu.vaasa.fi

Valintakriteerit

Valintakriteerit

  1. Lapsen asuinpaikka on Vaasa.
  2. Lapsen äidinkieli on suomi tai lapsi omaa hyvät suomen kielen taidot (laaja sanavarasto). Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja/tai suomi toisena kielenä —opettajat tarvittaessa havainnoivat mm. lasten kielitaitoa ja antavat lausunnon kielitaidon riittävyydestä sekä lapsen edellytyksistä siirtyä kielikylpyopetukseen.
  3. Ruotsin kielen tulee olla lapselle uusi kieli ja yhden lapsen kotikielistä tulee olla suomi.
  4. Vanhemmat hoitavat kuljetuksen päiväkotiin.
  5. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, paikat arvotaan. Ilman kielikylpypaikkaa jääneet jäävät arvonnan mukaisessa järjestyksessä varasijalle eli jonotuslistalle. Mikäli kielikylpypaikkoja vapautuu, täytetään ne jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä. Jonotuslistaa pidetään voimassa sen kalenterivuoden 31.7. saakka, jona lapsi siirtyy esiopetukseen.
  6. Lapselle voidaan hakea ensisijaisesti paikkaa joko ruotsin kielen kielikylpyopetukseen tai vieraskieliseen varhaiskasvatukseen (englanti). Mikäli huoltajat ovat hakeneet lapselle paikkaa molempiin tai muuhun varhaiskasvatustoimintaan, katsotaan hakemus ruotsin kielen kielikylpyopetukseen ensisijaiseksi hakemukseksi.

Valintaperusteiden tarkasteluajankohtana käytetään hakuajan päättymispäivää.

Valintaperusteiden tarkasteluajankohtana käytetään hakuajan päättymispäivää.

Lue tarkemmat valintakriteerit tästä: Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta 7.12.2022 § 86 (pdf)

Kielikylpyopetus Vaasassa -video

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä