Ohita valikko
lapsia päiväkodissa

Varhaiskasvatusta eri kielillä

Ruotsin kielikylpy alkaa viisivuotiaana ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Tavoitteena on tarjota äidinkieleltään suomenkielisille lapsille mahdollisuus hankkia vahva ruotsin kielen taito.

Englanninkielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on tutustuttaa lapset englannin kielen alkeisiin ja antaa valmiudet siirtyä perusopetuksen englanninkieliseen opetukseen.

Lapselle voidaan hakea ensisijaisesti paikkaa joko ruotsin kielen kielikylpyopetukseen tai vieraskieliseen varhaiskasvatukseen.

Kieliystävät-toiminta

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä myös Kieliystävät-toiminta, joka on vuorovaikutteinen kielenoppimisen menetelmä.

Kieliystävät-toiminta on osa viikoittaista rutiinia kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Ryhmissä voidaan esimerkiksi lukea satuja ruotsiksi, laulaa lauluja englanniksi tai kiittää ruoasta ranskaksi.

Toiminnalla tavoitellaan myönteistä suhtautumista eri kieliä kohtaan.