Förbigå menyn
barnen leka i daghemmet

Svenskt språkbad i småbarnspedagogiken

Språkbadet börjar när barnet är fem år och fortgår under hela den grundläggande utbildningen. Syftet är att erbjuda finskspråkiga barn en möjlighet att få starka kunskaper i svenska.

I språkbadet använder lärarna och barnskötarna inom småbarnspedagogiken svenska som undervisningsspråk, och barnen kan använda både finska och svenska.

Daghemmen

I Vasa ges språkbadsundervisning vid daghemmen Huvikumpu, Inkerinpuisto och Satamapuisto.

Till språkbadsundervisningen tas årligen totalt 63 barn, och av dem bildas tre grupper.

Språkbadsgrupperna verkar i enlighet med Vasas plan för småbarnpedagogik och läroplanen för förskoleundervisning.

Hur man ansöker

Lediga platser finns att söka till svenskt språkbad som har börjat i augusti 2023 för barn födda 2018, var i kontakt med servicehandledningen:

Ansökningstiden till spåkbadsundervisning som börjar i augusti 2024 (barn födda 2019)

Språkbadsundervisning börjar i augusti 2024 vid Satamapuiston päiväkoti och Huvikummun päiväkoti.

Barn som är födda år 2019 och bosatta i Vasa kan ansöka till språkbadsundervisning på svenska.

Ansökningstiden är 15.1.2024 kl. 8.00 – 31.1.2024 kl. 17.00.

Ansökningar som kommer in utanför ansökningstiden beaktas inte. Ansökan görs elektroniskt

Man kan söka om plats antingen i språkbadsundervisningen på svenska eller i småbarnspedagogiken på främmande språk (engelska), inte i bådadera.

Mer information om språkbadsundervisningen fås av:

  • daghemsföreståndare Minna Herttua-Niemi (Huvikummun päiväkoti), tfn 040 765 5769,
    minna.herttua-niemi@edu.vaasa.fi
  • daghemsföreståndare Mia Jokipii (Satamapuiston päiväkoti), tfn 0400 697 177, mia.jokipii@edu.vaasa.fi

Valkriterier

Valkriterier

  • Barnet bor i Vasa.
  • Föräldrarna ordnar transporten till daghemmet.
  • Barnet har finska som modersmål eller goda kunskaper i finska. Vid behov ger speciallärarna inom småbarnspedagogiken eller en lärare i finska som andra språk ett utlåtande om hur tillräckliga språkkunskaperna är.
  • Svenska kommer att vara ett nytt språk för barnet och ett av hemspråken bör vara finska.

Ifall de sökande är flera än platserna, lottas platserna ut.

De barn som blir utan en plats ställs på en reservlista enligt resultatet vid utlottningen. Ifall platser blir lediga, fylls de enligt ordningen på reservlistan.

Tidpunkten för granskning av att valkriterierna uppfylls är den dag då ansökningstiden går ut.

Läs närmare uppgifter om valkriterier: Nämnden för småbarnsfostran och grundläggande undervisning 7.12.2022 § 86 (pdf)

Språkbadsundervisning i Vasa -video

Kontaktuppgifter

Ta kontakt