Förbigå menyn
barnen leka i daghemmet

Svenskt språkbad i småbarnspedagogiken

Språkbadet börjar när barnet är fem år och fortgår under hela den grundläggande utbildningen. Syftet är att erbjuda finskspråkiga barn en möjlighet att få starka kunskaper i svenska.

I språkbadet använder lärarna och barnskötarna inom småbarnspedagogiken svenska som undervisningsspråk, och barnen kan använda både finska och svenska.

Daghemmen

I Vasa ges språkbadsundervisning vid daghemmen Huvikumpu, Inkerinpuisto och Satamapuisto.

Till språkbadsundervisningen tas årligen totalt 66 barn, och av dem bildas tre grupper.

Språkbadsgrupperna verkar i enlighet med Vasas plan för småbarnspedagogik och läroplanen för förskoleundervisning.

Hur man ansöker

Ansökningstiden till språkbadsundervisningen i svenska är årligen i januari-februari. För barn födda år 2017 ansökningstiden är 17.1.2022 kl. 8.00 – 28.1.2022 kl. 17.00.

Lediga platser kan ännu sökas. Ansökan görs elektroniskt i småbarnspedagogikens elektroniska ärendehantering. I typ av ansökan, välj “Ansökan till småbarnspedagogik”.

Ifall de som ansöker om en plats är flera än de lediga platserna, lottas platserna ut bland dem som ansökt.

I språkbadsgrupperna kan barnen delta i småbarnpedagogiken enligt behov.

Valkriterier

Valkriterier

  • Barnet bor i Vasa.
  • Föräldrarna ordnar transporten till daghemmet.
  • Barnet har finska som modersmål eller goda kunskaper i finska. Vårdnadshavarna har inte svenska som modersmål. Vid behov ger speciallärarna inom småbarnspedagogiken eller en lärare i finska som andra språk ett utlåtande om hur tillräckliga språkkunskaperna är.

Ifall de sökande är flera än platserna, lottas platserna ut.

De barn som blir utan en plats ställs på en reservlista enligt resultatet vid utlottningen. Ifall platser blir lediga, fylls de enligt ordningen på reservlistan.

Tidpunkten för granskning av att valkriterierna uppfylls är den dag då ansökningstiden går ut.

Läs närmare uppgifter om valkriterier: Nämnden för småbarnsfostran och grundläggande undervisning 30.9.2020 § 65 (pdf)

Språkbadsundervisning i Vasa -video

Kontaktuppgifter

Ta kontakt