Ohita valikko
talvi

Jätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Kiinteistön jätevesijärjestelmä on rakennettu tai rakennuslupa myönnetty ennen vuotta 2004.

Ranta-alueet ja pohjavesialueet

 • Ranta-alueella olevilla kiinteistöillä tarkoitetaan niitä rakennuksia, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä.
 • Ranta- ja pohjavesialueilla on kiinteistön jätevesien käsittelyn täytettävä ohjeellinen puhdistustaso 31.10.2019 (Vaasan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset).
 • Suomen ympäristökeskus on laatinut kartta-aineiston ranta-alueista. Kartta löytyy täältä

Muut kuin ranta- ja pohjavesialueet

 • Muilla viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla jätevedenkäsittelyjärjestelmä uusitaan seuraavan ison remontin yhteydessä

Järjestelmän uusiminen

 1. Selvitä onko mahdollista liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon (Vaasan Vesi)
 2. Selvitä mahdollisuus yhteiseen järjestelmään naapurin kanssa
 3. Hanki jätevesisuunnittelija ja toimenpidelupa (rakennusvalvonta)
 4. Toteuta projekti ja huolla järjestelmää säännöllisesti

Vapautukset / poikkeaminen

 • Mikäli kiinteistöllä on ainoastaan kantovesi ja kuivakäymälä, ei jätevesijärjestelmää tarvitse uusia. Huom! Mitään jätevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön. Pienet määrät pesuvesiä voi johtaa kivipesään tai imeytyskaivoon.
 • Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia, jos kiinteistön haltija on syntynyt viimeistään 9.3.1943. Ikävapautus ei koske vapaa-ajan asuntoja.
 • Kiinteistön haltija voi anoa poikkeamista jäteveden käsittelystä erityisestä syystä (esim. jätevesien vähäinen määrä, sosiaaliset syyt tms.). Viranomainen voi myöntää poikkeamisen korkeintaan 5 vuodeksi kerrallaan. Linkki anomukseen ja liitteisiin tämän sivun lopussa. Poikkeamishakemuksen käsittelystä veloitetaan Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Poikkeamishakemuslomakkeet

Ota yhteyttä

Ympäristönsuojelun yhteissähköposti

Vaasan kaupungin ympäristöosasto

Ympäristönsuojelun yhteystiedot