Förbigå menyn
vinter

Avloppsvattenbehandling i områden utanför avloppsnätverk

Fastighetens nuvarande avloppssystem är byggt eller bygglov beviljat innan år 2004.

Strandområden och grundvattenområden

 • Med fastigheter på strandområde menas de fastigheter som befinner sig 100 meter från ett vattendrag eller från havet
 • På strand- och grundvattenområde måste fastighetens avloppsvattenbehandling uppfylla den vägledande reningsnivån senast 31.10.2019 (Vasa stads miljöskyddsbestämmelser)
 • Finlands miljöcentral har gjort en karta över strandområden. Kartan finns här

Andra områden

 • På övriga områden utanför avloppsnätverk förnyas avloppssystem på fastigheter i samband med den nästa stora renoveringen.

Att förnya avloppssystem

 1. Ta reda på möjligheten att ansluta fastigheten till det kommunala avloppsnätet (Vasa Vatten)
 2. Ta reda på om det är möjligt att bygga ett gemensamt system med grannen
 3. Skaffa dig en planerare och åtgärdstillstånd (byggnadstillsynen)
 4. Utför projektet och underhåll systemet regelbundet

Befrielse / avvikelse

 • Om det inte finns rinnande vatten på fastigheten och endast torrtoalett, behöver man inte förnya avloppssystemet. Obs! Inte ens små mängder avloppsvatten får ledas direkt ut i vattendrag. Små mängder av tvättvatten kan ledas ut i ett stenöga eller en infiltreringsbrunn.
 • Avloppssystemet behöver inte förnyas om fastighetsinnehavaren är född senast 9.3.1943. Åldersundantaget gäller inte fritidsbostäder.
 • Fastighetsinnehavaren har möjlighet att ansöka avvikelse från kravet att behandla avloppsvatten t.ex. på grund av oskäliga kostnader eller en liten mängd av avloppsvatten. Undantag kan beviljas för högst fem år i sänder. Länk till ansökningsblanketten och bilagor finns i slutet av sidan. För behandling av ansökan uppbärs en avgift i enlighet med Vasa stads miljöskyddsmyndighets taxa.

Blanketter för att ansöka avvikelse

Ta kontakt

MIljöskyddets gemensamma e-postaddress

Vasa stads miljöavdelning

Miljöskyddets kontaktinformation