Förbigå menyn
Käsi kädessä

Kulturellt seniorarbete

Kulturellt arbete för seniorer är en verksamhet som produceras i gränssnittet mellan kulturservicen och servicen för seniorer. I bästa fall skapar vi förutsättningar för ett välfungerande mångprofessionellt samarbete, där vi kan utnyttja alla olika parters kompetens i så omfattande grad som möjligt.

Kulturservicen är verksam på flera sektorer i samarbete med tredje sektorns kulturaktörer, museer, bibliotek, teatrar och olika slag av evenemang. Samarbetet gör det möjligt att skapa ett mångsidigt kulturutbud med hög kvalitet, främja kulturens tillgänglighet, mötet mellan konstnärer och seniorer samt utvecklandet av gemenskapen. Verksamheten utvecklas inom kulturservicen i starkt samarbete med resultatområdet för seniorer samt med lokala yrkeskonstnärer och aktörer inom kultursektorn.

De viktigaste målen för det kulturella arbetet för seniorer är:

  • att föra konsten och kulturen till seniorer som annars är svåra att nå
  • att sysselsätta yrkeskonstnärer med tjänster till seniorerna
  • att få konst och kultur att slå rot i seniorernas vardag
  • att göra seniorer synliga och hörda som individer i sin egen boendemiljö och i det omgivande samhället
  • att framför allt möjliggöra en vettig, värdig och glad ålderdom

ARMAS-festival

ARMAS- festivalen i Vasa 

ARMAS-festivalen arrangerades första gången år 2017 och avsikten är att göra ARMAS-festivalen till ett årligen återkommande evenemang för seniorer. Under ARMAS-festivalen får åldrandet guldkant och man vill lyfta fram konstnärer, aktörer inom konstområden, konstinrättningar, organisationer inom äldreomsorgen samt aktörer inom kommunsektorn för att göra åldrandets teman synliga genom konsten och aktörerna. Mer än 16 kommuner och organisationer inom äldreomsorgen samt 20 konstaktörer är med i ARMAS-festivalens nätverk.

 

Konst av seniorer på ARMAS-festivalen 1–14.10.2022

Temat för det här året är Naturen ger kraft, dvs. temat är samma som för de äldres vecka som infaller vid samma tid.

Den nationella ARMAS-festivalen som uppmärksammar de äldres röst ordnas för sjätte gången i Vasa 1–14.10.2022. I Vasa skriver man dikter med naturtema, tar kraftgivande fotografier och för naturen närmare, var de äldre än är.

ARMAS lyfter fram äldre konstnärer och synliggör åldrandets teman med hjälp av konsten.  Den unika evenemangshelheten sammanför konstnärer, aktörer inom konstbranschen, konstinrättningar, organisationer inom äldreomsorgen samt aktörer inom den kommunala sektorn.

Vasa stads kulturtjänster deltar i evenemanget varje år. I år ligger tyngdpunkten på att föra naturen och olika naturupplevelser närmare de äldre.

ARMAS strävar med sin verksamhet efter att lyfta fram de äldres röst och att alla äldre får en ålderdom som passar dem, utan gränser för hur man ska vara eller vad man ska göra samt efter en glad och energisk festival.

I det riksomfattande ARMAS-nätverket deltar redan 16 kommuner, 20 aktörer inom konstbranschen, 16 organisationer inom äldreomsorgen samt två forskande parter.  Under första året 2017 ordnades under Armas-festivalerna över 220 evenemang runtom i Finland. År 2018 var antalet evenemang redan nästan 250 och i fjol 266.

ARMAS-program i Vasa från dikter till upplevelsebaserad musik och film

Under festivalen visas många slags verk från konstutmaningen för seniorerna. I somras ordnades en konstutmaning för seniorer, där de uppmuntrades att göra konst på ett sätt som tilltalar och passar dem själva, t.ex. dikta, måla, teckna, handarbeta eller fotografera.

Genom att följa med ARMAS-festivalen i sociala medierna med #armasfestivaali hittar du bilder på stämningen från evenemangen i olika kommuner. Om det riksomfattande evenemanget hittar du uppgifter på adressen www.armasfestivaali.fi

Ytterligare information:
Pia Kokko kulturplanerare
Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster
040 167 8926 pia.kokko(at)vasa.fi

Kulturfadder

Olika kulturella föreningar och läroinrättningar kan välja ett servicehus eller ett äldreboende i Vasa eller en avdelning på stadssjukhuset som sitt fadderobjekt och besöka det regelbundet några gånger per år.  Fadderverksamheten är kompletterande kulturservice.

Med denna verksamhet produceras kulturellt välmående för äldre klienter i dygnetruntvård och för deras anhöriga. Äldre personer som bor hemma i näromgivningen kan också ta del av verksamheten. Genom verksamheten stöds också orken bland personalen i den gemensamma vardagen.

Det frivilliga arbetet ger fadderorganisationen en känsla av tillfredsställelse, ett bra forum för uppträdanden och en tacksam publik. Avsikten är att utveckla verksamheten, så att stadens alla vårdinrättningar för äldre har åtminstone en fadderorganisation.

Kulturservicen utmanar kulturaktörerna att komma med i revolutionen inom den kulturella äldreomsorgen. Ta modigt kontakt och börja göra gott!

Kulturkompis

Vill du bli Kulturkompis?

Kulturkompis är utbildade, frivilliga kamrathandledare som är förtrogna med kulturutbudet i Vasa.

På många orter är lotsverksamheten en central del av kulturaktörernas publikarbete. Genom det kan man förutom nya kulturbesökare även få aktiva frivilliga med i verksamheten. I Vasa inleddes verksamheten i början av 2019 och vi fortsätter att utveckla den.

Kompisarnas uppgift är att inspirera, guida och vara kamrater till människor som behöver speciell uppmuntran och inte annars skulle komma sig iväg till kulturobjekten. Bakom kulturkompisverksamheten ligger en tanke om att kulturen ska vara tillgänglig för alla.

Med kulturkompis kan man gratis eller till nedsatt pris gå på teater, konsert, museum eller utställning samt till olika evenemang. Man kan be en kulturkompis komma som sällskap antingen åt sig själv, en bekant eller en grupp.  Kulturkompisens sällskap är gratis, men var och en betalar sina egna resor eller rabattbiljetter.

Mera information:
Andrea Frondelius-Kovács, kulturplanerare
andrea.frondelius-kovacs@vaasa.fi, 040 556 9973

Kvartersklubbar

Kvartersklubbarna fungerar som träffpunkt för seniorer i bostadsområden på olika håll i Vasa. Målet är att träffas i en avslappnad atmosfär och lära känna nya människor. Klubbarnas teman varierar varje vecka i enlighet med deltagarnas önskemål.

Mera information:
Kulturhandledare Johanna 040 530 4739

Lucia-mummo

Vem är nästa Lucia-mummo?

Vi återkommer i november.

Mera information: Vaasan Lucia-mummo på Facebook

Välmåendeträff för seniorer

Välmåendeträff för seniorer (65+)

Tid: I början av september på fredagar kl. 13-14.30

Plats: Bergcentrets mötesrum

Gruppen erbjuder meningsfull sysselsättning, uppiggande sällskap och nya perspektiv för att värna om välmåendet. Vi bekantar oss med verksamhetsmöjligheterna i området, t.ex. utbudet i fråga om välmående, kultur och motion. Vi söker nya områden och idéer som stöd för välmåendet. Gruppen börjar i februari och september.

Anmäl dig till gruppen! Kulturhandledarna, tfn 040 868 4672, 040 530 4739. Cirka 10 personer ryms med i gruppen som träffas 10–13 gånger.

Stickcafé

Stickcafé (65+)

Tid: Måndagar kl. 13-15

Plats: Bruksgården

Kom och ha det trevligt på Skickcaféet med handarbeten och kaffe. Om du inte har något eget handarbete, kan du delta i handarbetsprojekt som genomförs i gruppen för olika välgörenhetsändamål.

Kulturhandledarna, tfn 040 868 4672

Kulturkammaren

Kulturkammaren (65+)

Kulturkammaren har grupper på olika håll i staden som en mötesplats för seniorer. Syftet är att träffas i en avspänd atmosfär och lära känna nya människor och få omväxling i vardagen. Klubbarnas teman varierar enligt gruppdeltagarnas önskemål: gäster från olika sektorer, diskussionsstunder, minnesgympa och mindre hobbyverksamhet. För att delta i en grupp förutsätts självständighet, funktionsförmåga och förmåga till växelverkan.

Anmäl dig till en grupp! Kulturhandledarna, tfn 040 530 4739, 040 868 4672

  • Skulle du vilja njuta av kultur, men det blir inte av att göra det ensam? Nu kan du ringa och be om en kulturkompis som sällskap!

  • Kultur- och samfundsservice