Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Käsi kädessä

Kulturellt seniorarbete

Kulturellt arbete för seniorer är en verksamhet som produceras i gränssnittet mellan kulturservicen och servicen för seniorer. I bästa fall skapar vi förutsättningar för ett välfungerande mångprofessionellt samarbete, där vi kan utnyttja alla olika parters kompetens i så omfattande grad som möjligt.

Kulturservicen är verksam på flera sektorer i samarbete med tredje sektorns kulturaktörer, museer, bibliotek, teatrar och olika slag av evenemang. Samarbetet gör det möjligt att skapa ett mångsidigt kulturutbud med hög kvalitet, främja kulturens tillgänglighet, mötet mellan konstnärer och seniorer samt utvecklandet av gemenskapen. Verksamheten utvecklas inom kulturservicen i starkt samarbete med resultatområdet för seniorer samt med lokala yrkeskonstnärer och aktörer inom kultursektorn.

De viktigaste målen för det kulturella arbetet för seniorer är:

  • att föra konsten och kulturen till seniorer som annars är svåra att nå
  • att sysselsätta yrkeskonstnärer med tjänster till seniorerna
  • att få konst och kultur att slå rot i seniorernas vardag
  • att göra seniorer synliga och hörda som individer i sin egen boendemiljö och i det omgivande samhället
  • att framför allt möjliggöra en vettig, värdig och glad ålderdom

ARMAS-festival

ARMAS- festivalen i Vasa 

ARMAS-festivalen arrangerades första gången år 2017 och avsikten är att göra ARMAS-festivalen till ett årligen återkommande evenemang för seniorer. Under ARMAS-festivalen får åldrandet guldkant och man vill lyfta fram konstnärer, aktörer inom konstområden, konstinrättningar, organisationer inom äldreomsorgen samt aktörer inom kommunsektorn för att göra åldrandets teman synliga genom konsten och aktörerna. Mer än 16 kommuner och organisationer inom äldreomsorgen samt 20 konstaktörer är med i ARMAS-festivalens nätverk.

Vasas Kultur- och bibliotekstjänster ordnade den riksomfattande ARMAS-festivalen för seniorer i Vasa 7-13.10.2019.

Vasas Kulturtjänster har sammanställt ett program för hela veckan och av evenemangen är största delen gratis. I Vasa ingår i programmet bl.a. allsång, sånguppträdanden med olika körgrupper, hälsomotion, presentation av olika konstnärers arbetspunkter samt teaterföreställningar.

Veckan inleds i Berghemmet med konstutställningen ”Hundraåring med konstens kraft”, där konstnär Toini Jurvanens målningar och handarbete presenteras. Utställningen pågår 7.10-30.11.2019 i Berghemmets konstkorridor.

Vasa stads egna platser för programmet under ARMAS-festivalen samt eventuella inträdesavgiftspriser finns:

Vasas ARMAS -festivalen program och tidtabell

Genom att följa med ARMAS-festivalen i sociala medierna med #armasfestivaali hittar du bilder på stämningen från evenemangen i olika kommuner. Om det riksomfattande evenemanget hittar du uppgifter på adressen www.armasfestivaali.fi

Ytterligare information: Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster, Leena Nyqvist kulturplanerare

0400-668197, leena.nyqvist@vaasa.fi

 

Funktionella grupper och Lillkyro

Till funktionella grupperna arrangeras frivillig transport, som kostar 3,20 €/riktning.

Mera information:
Kulturhandledare Heli 040 868 4672

Kulturfadder

Olika kulturella föreningar och läroinrättningar kan välja ett servicehus eller ett äldreboende i Vasa eller en avdelning på stadssjukhuset som sitt fadderobjekt och besöka det regelbundet några gånger per år.  Fadderverksamheten är kompletterande kulturservice.

Med denna verksamhet produceras kulturellt välmående för äldre klienter i dygnetruntvård och för deras anhöriga. Äldre personer som bor hemma i näromgivningen kan också ta del av verksamheten. Genom verksamheten stöds också orken bland personalen i den gemensamma vardagen.

Det frivilliga arbetet ger fadderorganisationen en känsla av tillfredsställelse, ett bra forum för uppträdanden och en tacksam publik. Avsikten är att utveckla verksamheten, så att stadens alla vårdinrättningar för äldre har åtminstone en fadderorganisation.

Kulturservicen utmanar kulturaktörerna att komma med i revolutionen inom den kulturella äldreomsorgen. Ta modigt kontakt och börja göra gott!

Kulturlots

Vill du bli Kulturlots?

Kulturlotsarna är utbildade, frivilliga kamrathandledare som är förtrogna med kulturutbudet i Vasa.

På många orter är lotsverksamheten en central del av kulturaktörernas publikarbete. Genom det kan man förutom nya kulturbesökare även få aktiva frivilliga med i verksamheten. I Vasa inleddes verksamheten i början av 2019 och vi fortsätter att utveckla den.

Lotsarnas uppgift är att inspirera, guida och vara kamrater till människor som behöver speciell uppmuntran och inte annars skulle komma sig iväg till kulturobjekten. Bakom kulturlotsverksamheten ligger en tanke om att kulturen ska vara tillgänglig för alla.

Med kulturlotsen kan man gratis eller till nedsatt pris gå på teater, konsert, museum eller utställning samt till olika evenemang. Man kan be en kulturlots komma som sällskap antingen åt sig själv, en bekant eller en grupp.  Kulturlotsens sällskap är gratis, men var och en betalar sina egna resor eller rabattbiljetter.

Kulturlots kan man bli efter att först ha gått grundkursen för frivilligverksamhet, vilken ordnas inom Österbottens föreningars projekt Vardagshjälpen Frivilligarbetet är inriktat på personer över 65 år, invandrare, långtidssjuka och plötsligt invalidiserade vuxna i Vasaregionen.  Efter det här kan du komma med i kulturlotsutbildningen som ordnas av Vasa stads kulturtjänster. På de avgiftsfria kurserna får man bekanta sig med lotsobjekten och deras utbud samt med verksamheten som frivillig.

Kvartersklubbar

Kvartersklubbarna fungerar som träffpunkt för seniorer i bostadsområden på olika håll i Vasa. Målet är att träffas i en avslappnad atmosfär och lära känna nya människor. Klubbarnas teman varierar varje vecka i enlighet med deltagarnas önskemål.

Mera information:
Kulturhandledare Johanna 040 530 4739

Lucia-mummo

Vem är nästa Lucia-mummo?

Vi återkommer i november.

Mera information: Vaasan Lucia-mummo på Facebook

Seniorernas Välmåendeträningsgrupp

Seniorernas Välmåendeträning erbjuder på intressant verksamhet, uppfriskande umgänge och nya idéer om hur man bäst upprätthåller välbefinnandet och förslag och idéer hur man kan förbättra den egna hälsan.  Träffarnas teman är bl.a. välbefinnandet, kultur, motion och orken i vardagen. Träffarnas specifika teman planeras i enlighet med deltagarnas önskemål och behov. Grupperna träffas 10-12 gånger per termin.

Mera information:
Kulturhandledare Heli 040 868 4672 och Marjo 040 868 4652

  • Kultur för seniorer

    Konstens Natt