Ohita valikko
Merenkurkun Saaristo kuuluu UNESCON maailmanperintökohteisiin.
Lapsiryhmä meren äärellä

Merenkurkun saariston maailmanperintöpedagogi

Haluamme vuoden mittaisella pilottihankkeella luoda toimintamallin siihen, miten Merenkurkun saariston maailmanperintökasvatusta tulisi toteuttaa niin, että saavutamme Unescon maailmanperintökoulutuksen tavoitteet. Maailmanperintöpedagogi kehittäsisi ja koordinoisi maailmanperintökasvatusta suomalaisen maailmanperintöalueen viidessä kunnassa ja kaupungissa (Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri).

Merenkurkun saariston maailmanperintöalue on alue, jolla on suuri koulutuspotentiaali monissa oppiaineissa, mutta ennen kaikkea monitieteisessä ympäristöpedagogiassa. Tämän pilottiprojektin tarkoituksena on nähdä, kuinka voimme toteuttaa tämän potentiaalin maailmanperintöpedagogin avulla. Pedagogisia oppimateriaaleja alueen opetukseen on jo luotu useissa eri hankkeissa yhdessä maailmanperinnön ruotsalaisen osan kanssa – Korkearannikko. Mutta vielä puuttuu kokonaissuunnitelma siitä, miten maailmanperintöpedagogiikkaa tulisi hoitaa käytännössä. Alueen kouluissa tehdään maailmanperintökasvatusta hyvin vaihtelevassa määrin ja osa kouluista ei tee yhtään mitään, mikä tekee tilanteesta epätasa-arvoisen meidän viidessä maailmanperintökunnassa.

Tavoitteenamme on luoda vuoden mittaisen pilottihankkeen aikana toimintamalli, miten Merenkurkun saariston maailmanperintökasvatusta tulisi toteuttaa niin, että saavutamme Unescon maailmanperintökoulutuksen tavoitteet. Maailmanperintöpedagogi koordinoisi maailmanperintökasvatusta suomalaisen maailmanperintöalueen viidessä kunnassa ja kaupungissa (Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri). Pilottihankkeen tavoitteena on konkreettinen suunnitelma siitä, miltä toiminnan pitäisi näyttää, miten se pitäisi rahoittaa, miten maailmanperintöpedagogi toimii, mitkä kohderyhmät ovat ja miten kaikki tämä voidaan tehdä myös pitkällä tähtäimellä. Toimintamallissa ympäristöpedagogiikka on yhteisenä säietenä mukana ja viime vuonna luotu maailmanperintökohteen interpretaatiosuunnitelma toteutetaan. Maailmanperintöpedagogin tulee suunnitella ja kehittää elämyksiä ja tietosisältöä, jonka oppilaat, opiskelijat, asukkaat, vierailijat ja vierailevat ryhmät saavat oleskellessaan maailmanperintökohteessa tai sen läheisyydessä.

Pilottiprojekti on vuoden mittainen ja kestää 31.12.2023 saakka. Hanketta rahoittavat ELY-keskus/Ympäristökasvatus ja -valistus, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Vaasan Aktiasäätiö, Vaasan kaupunki ja Merenkurkun maailmanperintö ry.

Aikuinen ja nuori katselevat merta. Kuvan päällä on logoja.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää Maailmanperintöpedagogi Merenkurkun saaristossa -hankkeeseen liittyen, ota yhteyttä hankevetäjä Fia Antukseen.