Förbigå menyn
Kvarkens skärgård hör till UNESCOS världsarv.
En barngrupp vid havet

Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård

Vår målsättning är att under ett pilotprojekt skapa en verksamhetsmodell för hur världsarvsundervisningen i Kvarkens skärgård ska genomföras så att vi når de mål Unesco har med världsarvsundervisningen. Världsarvspedagogen skulle koordinera världsarvsundervisningen i de fem kommunerna Korsnäs, Malax, Korsholm, Vasa och Vörå i den finländska delen av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

Världsarvsområdet Kvarkens skärgård är ett område med mycket stor pedagogisk potential inom många läroämnen, men framför allt inom den tvärvetenskapliga miljöpedagogiken. Syftet med det här pilotprojektet är att se hur vi kan förverkliga den här potentialen genom en världsarvspedagog. Pedagogiska läromedel för undervisning om området har redan utarbetats i flera olika projekt tillsammans med världsarvets andra del i Höga Kusten i Sverige. Men ännu saknas en övergripande plan för hur världsarvspedagogiken ska skötas i praktiken. Områdets skolor genomför världsarvsundervisning i väldigt varierande grad, och en del skolor gör inget alls, vilket gör läget ojämlikt i de fem världsarvskommunerna.

Vår målsättning är att under ett pilotprojekt skapa en verksamhetsmodell för hur världsarvsundervisningen i Kvarkens skärgård ska genomföras så att vi når de mål Unesco har med världsarvsundervisningen. Världsarvspedagogen skulle koordinera världsarvsundervisningen i de fem kommunerna Korsnäs, Malax, Korsholm, Vassa och Vörå i den finländska delen av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Målet med pilotprojektet är en konkret plan för hur verksamheten ska se ut, hur den ska finansieras, hur världsarvspedagogen ska jobba, vilka målgrupperna är mera exakt samt hur det här även kan göras på sikt. I verksamhetsmodellen finns miljöpedagogiken med som en röd tråd och den uppgjorda naturvägledningsplanen för världsarvet implementeras. Till värdsarvspedagogens huvuduppgifter hör att planera den upplevelse och det kunskapsmässiga innehåll som såväl elever, studerande och invånare som andra besökare och besöksgrupper ska få av en vistelse i eller nära världsarvet.

Pilotprojektet har fått förlängning och pågår till 30.4.2024. Projektet finansieras av NTM-centralen/Understöd för miljöfostrings- och rådgivningsprojekt, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Aktiastiftelsen i Vasa, Vasa stad och Världsarvet i Kvarken rf.

En vuxen och en ungdom tittar på havet. Logotyper ovanpå bilden.

Heritage Talks webbinarium 23.4.2024

Välkommen till Heritage Talks in Kvarken 2024 – webbinarium tisdagen den 23.4 klockan 16.00-18.00!

Tema är världsarvsundervisning i skolan.​ Evenemanget är på svenska, men det passar bra att ställa frågor på finska och engelska. Webbinariet hålls via Teams och är öppet för alla. Teams länken publiceras på hemsidan och Kvarkens skärgårds Facebook.
Pilotprojektet Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård arrangerar Heritage Talks in Kvarken 2024.
Projektet finansieras av NTM-centralen/Understöd för miljöfostrings- och rådgivningsprojekt, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Aktiastiftelsen i Vasa, Vasa stad och Världsarvet i Kvarken rf.

Kontakt

Vid eventuella frågor angående projektet Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård, vänligen kontakta projektledaren Fia Antus.