Förbigå menyn
Kvarkens skärgård hör till UNESCOS världsarv.
Utkikstorn vinter snö

Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård

Vår målsättning är att under ett ettårigt pilotprojekt skapa en verksamhetsmodell för hur världsarvsundervisningen i Kvarkens skärgård ska genomföras så att vi når de mål Unesco har med världsarvsundervisningen. Världsarvspedagogen skulle koordinera världsarvsundervisningen i de fem kommunerna Korsnäs, Malax, Korsholm, Vasa och Vörå i den finländska delen av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

Världsarvsområdet Kvarkens skärgård är ett område med mycket stor pedagogisk potential inom många läroämnen, men framför allt inom den tvärvetenskapliga miljöpedagogiken. Syftet med det här pilotprojektet är att se hur vi kan förverkliga den här potentialen genom en världsarvspedagog. Pedagogiska läromedel för undervisning om området har redan utarbetats i flera olika projekt tillsammans med världsarvets andra del i Höga Kusten i Sverige. Men ännu saknas en övergripande plan för hur världsarvspedagogiken ska skötas i praktiken. Områdets skolor genomför världsarvsundervisning i väldigt varierande grad, och en del skolor gör inget alls, vilket gör läget ojämlikt i de fem världsarvskommunerna.

Vår målsättning är att under ett ettårigt pilotprojekt skapa en verksamhetsmodell för hur världsarvsundervisningen i Kvarkens skärgård ska genomföras så att vi når de mål Unesco har med världsarvsundervisningen. Världsarvspedagogen skulle koordinera världsarvsundervisningen i de fem kommunerna Korsnäs, Malax, Korsholm, Vassa och Vörå i den finländska delen av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Målet med pilotprojektet är en konkret plan för hur verksamheten ska se ut, hur den ska finansieras, hur världsarvspedagogen ska jobba, vilka målgrupperna är mera exakt samt hur det här även kan göras på sikt. I verksamhetsmodellen finns miljöpedagogiken med som en röd tråd och den uppgjorda naturvägledningsplanen för världsarvet implementeras. Till värdsarvspedagogens huvuduppgifter hör att planera den upplevelse och det kunskapsmässiga innehåll som såväl elever, studerande och invånare som andra besökare och besöksgrupper ska få av en vistelse i eller nära världsarvet.

Pilotprojektet är ettårigt och pågår till 31.12.2023. Finansieringen kommer från NTM-centralen/Understöd för miljöfostrings- och rådgivningsprojekt, Konstsamfundet, Aktiastiftelsen i Vasa, Vasa stad och Världsarvet i Kvarken rf.

En barngrupp vid havet

Världsarvet i Kvarken rf söker en

projektledare

för utvecklingsprojektet Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård

Projektets mål är att utveckla världsarvsundervisningen i världsarvsområdet Kvarkens skärgård. Projektet ska samarbeta med regionens bildningsväsende och andra samarbetsparter. Projektet är ettårigt med finansiering NTM-centralen i Mellersta Finland/understöd för miljöfostrings- och rådgivningsprojekt.

Vi söker en projektledare, som har en lämplig utbildning samt gärna erfarenhet av projektarbete och utvecklingsarbete med fokus på pedagogik. Vi hoppas du känner till världsarvsområdet och är intresserad av lokal utveckling.

Vi utgår från att du har tillgång till bil, har möjlighet att ibland jobba kvällar och veckoslut och kan jobba självständigt och på distans vid behov. Du bör kunna kommunicera på både svenska och finska samt gärna engelska.

Anställningstiden är på deltid/heltid under år 2023 enligt överenskommelse. Tillträde bör ske från början av år 2023. Tilläggsuppgifter ges av verksamhetsledare Kenth Nedergård, Världsarvet i Kvarken rf. (tel 050-3466 200 eller per e-post kenth.nedergard@kvarken.fi).

Arbetsansökan med CV inlämnas senast 29.12.2022 till info@kvarken.fi