Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Future 2021

Future Fun-päivä on kerännyt Vaasan lyseon lukiolle vuosittain eri alojen asiantuntijoita ja opiskelijoita esiintymään jo vuodesta 2008.
Päivän aikana noin 30 esiintyjää kertovat lukiolaisille koulutus- ja urapoluistaan. Tarkoitus on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kuulla erilaisista poluista koulutuksiin ja ammatteihin jo lukioaikana.

Koulutus Videon kesto
Arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri, sisustusarkkitehtuuri
Aalto-Yliopisto
17:40
Biologia
Itä-Suomen yliopisto
10:54
Biolääketiede
Itä-Suomen yliopisto
11:24
Diplomi-insinööri / Ympäristö- energia ja biotekniikka
Tampereen yliopisto
25:50
Farmasia
Itä-Suomen yliopisto
11:51
Hammaslääketiede
Itä-Suomen yliopisto
14:43
Historia
Itä-Suomen yliopisto
10:27
Hoitotiede
Itä-Suomen yliopisto
15:35
Humanistinen AMK-yleisinfo (viittomakielen tulkki, yhteisöpedagogi, kulttuurituottaja, elämysmatkailu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu
13:58
International Business
Aalto-yliopisto, Mikkelin kampus
18:10
Kasvatustiede, aikuiskasvatustiede
Itä-Suomen yliopisto
08:44
Kasvatustieteiden tiedekunta
Jyväskylän yliopisto
19:06
Kauppatieteet
Tampereen yliopsito
25:29
Kauppatieteet / Joensuu
Itä-Suomen yliopisto
21:17
Kauppatieteet / Kuopio
Itä-Suomen yliopisto
10:17
Kielikylpyopetus sekä terveystieteet
Åbo Akademi
08:38
Kulttuuriala
Kaakkois-Suomen AMK
16:43
Käsityönopettaja, kotitalousopettaja
Itä-Suomen yliopisto
12:47
Liikunnanohjaaja
Lapin Ammattikorkeakoulu
17:04
Liikunta- ja terveystieteet
Jyväskylän yliopisto
18:24
Luokanopettaja, erityisopettaja
Itä-Suomen yliopisto
13:52
Lääketiede
Itä-Suomen yliopisto
14:24
Maantiede ja ympäristöpolitiikka
Itä-Suomen yliopisto
16:33
Matematiikka, fysiikka, kemia
Itä-Suomen yliopisto
09:59
Matematiikka, fysiikka, kemia: opettajalinjat
Itä-Suomen yliopisto
08:41
Media-ala, medianomi
Tampereen ammattikorkeakoulu
23:07
Metsätiede
Itä-Suomen yliopisto
18:34
Näyttelijä
Tampereen yliopisto
23:06
Oikeustieteet
Helsingin yliopisto / Vaasan yksikkö
15:21
Oikeustieteet
Itä-Suomen yliopisto
18:34
Opinto-ohjaaja, uraohjaaja
Itä-Suomen yliopisto
07:21
Pelastaja-, hätäkeskuspäivystäjä-,päällystötutkinto
Pelastusopisto
09:36
Poliisi
POLAMK
14:08
Politiikkatieteet ja sosiologia
Lapin yliopisto
04:31
Psykologia
Jyväskylän yliopisto
19:58
Psykologia
Itä-Suomen yliopisto
09:01
Ravitsemustiede
Itä-Suomen yliopisto
12:19
Rikosseuraamusala
Laurea AMK
20:15
Sairaanhoitaja, ensihoitaja, terveydenhoitaja, kätilö
Tampereen ammattikorkeakoulu
26:12
Seinäjoen AMK- yleisinfo
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
25:06
Sosiaalityö
Jyväskylän yliopisto
20:52
Sosiaalityö
Itä-Suomen yliopisto
10:32
Sovellettu fysiikka
Itä-Suomen yliopisto
12:19
Suomen kieli ja kirjallisuus, kulttuuritutkimus, logopedia
Itä-Suomen yliopisto
08:59
Suoraväyläkoulutukset: tekniikan ala & tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede (KTM)
Vaasan yliopisto
08:25
Taiteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
08:41
Tekniikan ala ja (oikeus-)tradenomi
Vaasan ammattikorkeakoulu
10:43
Teologia, läntinen teologia, ortodoksinen teologia
Itä-Suomen yliopisto
13:57
Terveyden edistäminen
Itä-Suomen yliopisto
08:46
Tietojenkäsittelytiede
Itä-Suomen yliopisto
11:53
Ulkomailla opiskelu
Studentum
25:56
Urheiluopiston yleisinfo
Kuortaneen urheiluopisto
04:45
Vaihto-opiskelu ja kansainvälistyminen
Itä-Suomen yliopisto
08:31
Varhaiskasvatuksen opettaja
Itä-Suomen yliopisto
06:26
Vieraat kielet, kääntäminen
Itä-Suomen yliopisto
07:38
Viestintätieteet
Vaasan yliopisto
12:22
Yhteiskuntatieteet / Joensuu
Itä-Suomen yliopisto
08:30
Yhteiskuntatieteet / Kuopio
Itä-Suomen yliopisto
10:30
Ympäristötiede
Itä-Suomen yliopisto
17:37