Du är här

  • Eftis
  • Eftis
  • Skolgården
  • Skolgården

Om Vasa

Haga skola

Haga skola

Gustaf III:s stig 2, 65380 Vasa

lärarnas emailfornamn.efternamn@edu.vaasa.fi
övrig personalfornamn.efternamn@vaasa.fi
Kontaktuppgiftertfn

rektor Ann-Christine Loo-Örn

040 761 3281

vicerektor David Skagersten

040 183 7881

skolsekreterare Sabine Nygrund (må, ti, fre ojäm. vk)

040 183 6564

lärarrum

040 183 7881

morgon- och eftermiddagsverksamheten044 488 3020
Haga fritids046 949 7981
sjukhusundervisningen Mikaela Stens040 153 5201

Länk till tilläggsinformation om uthyrning av utrymmen i skolorna.

Bra att veta

Skolhälsovården är avsedd för grundskolbarn och deras familjer. Den är lagstadgad och avgiftsfri verksamhet inom primärhälsovården som främjar hälsan.