Ohita valikko

Haga skola

Haga skola sijaitsee Vanhassa Vaasassa niin historiallisten paikkojen kuin luonnon välittömässä läheisyydessä. Oppimisympäristöjen vaihtelu sujuu helposti, koska kirjasto, tekonurmikenttä, metsä, Alkula, urheilukenttä, kauppa ja Vanhan Vaasan rauniot ovat kävelymatkan päässä. Koulun piha innostaa aktiivisuuteen ja liikuntaan. Se on suunniteltu niin, että myös liikuntaesteisten on helppo käyttää sitä.

Koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 1–6 sekä perusopetusta erityisen tuen piirissä oleville vuosiluokkien 1–9 oppilaille. Haga skola on ruotsinkielinen koulu.

Tavoitteemme

Tavoitteemme on, että jokainen oppilas saa kehittyä täyteen potentiaaliinsa. Me vaalimme oppilaan yksilöllistä oppimispolkua. Oppilaan yksilölliset tarpeet ja mahdollisuudet otetaan huomioon opetuksessa.

Hagan pedagogit ovat tottuneet luomaan yksilöllisiä kokonaisuuksia ja valmistamaan oppilaita seuraavaan vaiheeseen eli toiseen kouluun 7. vuosiluokalle tai toisen asteen koulutukseen.

Erityisopetusta voidaan antaa suuressa ryhmässä samanaikaisopetuksena, pienessä ryhmässä oppilaan tarpeen mukaan tai osa-aikaisena erityisopetuksena. Tasa-arvo, turvallisuus ja osallisuus ovat tärkeitä arvoja, ja niitä seurataan jatkuvasti.

Perusopetukseen valmistava opetus

Haga skolassa järjestetään myös valmistavaa opetusta maahanmuuttajataustaisille oppilaille.

Valmistavan opetuksen ryhmien oppilaat ovat eri-ikäisiä, tulevat eri puolilta maailmaa ja heidän koulun aloituksensa on joustava.

Keskimäärin oppilaat osallistuvat valmistavaan opetukseen vuoden ajan ja oppivat ruotsin kielen alkeet tässä ajassa. Valmistavan opetuksen aikana oppilas integroidaan tulevaan opetusryhmäänsä henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Sairaalaopetus

Haga skola hallinnoi ruotsinkielistä sairaalaopetusta. Kaksi opettajaa työskentelee Vaasan keskussairaalassa ja opettaa oppilaita, joita hoidetaan sairaalan eri osastoilla. Myös sairaalaopetus suunnitellaan ja toteutetaan oppilaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Sairaalaopetuksella on käytössään konsultaatiopalvelu, johon voi soittaa, kun oppilas on ollut hoidettavana osastolla tai kirjattu hiljattain ulos, ja tarvitaan konsultointia opetuksen suunnitteluun tai soveltamiseen liittyvissä asioissa.

Haga skola hallinnoi myös Vähänkyrön asumisyksikön opetusta.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Henkilökunnan sähköposti