Ohita valikko
Ilmakuva Vaasa keskusta tori

Katujen ja viheralueiden käyttölupa ja vuokraaminen

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta.

Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten. Jos yksityinen taho vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa vuoksi, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Vaasan kaupunki vuokraa alueitaan muun muassa erilaisia tapahtumia ja harrastustoimintaa varten. Hakemusta varten tulee tietää alueen sijainti, laajuus, käyttöajankohta sekä käyttötarkoitus. Tapahtuman järjestäjän tulee myös huolehtia muista tarvittavista luvista.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Lupaa voit hakea täyttämällä kadun tai muun yleisen alueen käyttölupahakemuksen ja lähettämällä sen Vaasan kaupungin kuntatekniikkaan.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.

Luvan voimassaoloaika määräytyy tapauskohtaisesti.

Täytä kadun tai muun yleisen alueen käyttölupahakemus tästä.

Tilapäiset lupamaksut ja vuokrat -hinnasto 1.3.2024

Yhteyshenkilö