Förbigå menyn

Tillstånd till användning och uthyrning av gator och grönområden

Man måste ansöka om tillstånd för avvikande användning och hyra av gatu- och grönområden hos kommunen.

Användningstillstånd behövs till exempel för kulturevenemang. Om en privatperson hyr en gata eller ett grönområde till exempel för en byggplats, ska han eller hon ställa upp en byggplatsskylt som anger kontaktuppgifterna till dem som beställt och utför arbetet samt arbetets längd.

Staden hyr ut områden som den äger bl.a. för olika evenemang och hobbyverksamhet. I ansökan ska framgå området läge, omfattning, användningstid samt användningsändamål. Evenemangsarrangören ska också se till att övriga behövliga tillstånd finns.

Gör så här

Myndigheterna som svarar för kommunens gatu- och grönområden ger mer information om användningstillstånd och hyresmöjligheter.

Tillstånd kan sökas genom att du fyller i en anhållan om rätt att använda gata eller annat allmänt område och sänder den till Vasa stads kommunteknik.

Användningstillstånden kan vara avgiftsbelagda. Om tillståndsområdet skadas, måste tillståndshavaren ersätta skadan. För användning av allmänt område utan tillstånd kan till exempel dubbel tillståndsavgift begäras.

Tillståndets giltighetstid fastställs från fall till fall.

Fyll i ansökan om tillstånd att använda gata eller annat allmänt område här .

Kommunteknikens tillfälliga tillstånd,avgifter och hyror från och med 1.3.2024

Tillståndsvillkor för glasskiosker

Ansvarig person