Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Internationella Vasa

Världen är idag mer global än någonsin och det är viktigt att den lokala och globala utvecklingen sammanlänkas. Vasas näringsliv är mycket internationellt, många av stadens invånare har ett internationellt arbetsfält, studerande verkar i internationella miljöer och vi har många internationella besökare. Och barnen stiger rakt in i den globala världen.

För Vasa är det internationella arbetet viktigt och en naturlig del i stadens verksamhet, vilket främjar att stadens strategiska mål nås. Det koncernövergripande internationella programmet, som leds av stadsutvecklingen, lyfter fram de övergripande målsättningarna och åtgärdshelheterna för den internationella verksamheten.

Enligt det internationella programmet ska Vasa stads internationella arbete:

  • stärka tillväxten och konkurrenskraften
  • öka det internationella kunnandet inom stadens organisation
  • öka den externa finansieringen
  • bidra till att Vasa har välmående och internationella vasabor
  • stärka stadens image och attraktionskraft internationellt.

Internationella programmet

Internationella programmet är ett av stadens strategiska program. Vasa stads internationella program godkändes av stadsfullmäktige i februari 2018. Vasa stads internationella programmet