Ohita valikko
Havainnekuva Smart Technology Hubin kaavasta

Smart Technology Hub (ak1091)

Vaasan Vaskiluotoon nousee Wärtsilän uusi Smart Technology Hub, joka toimii tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksena.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda edellytykset kehittää aluetta teknologiakeskittymän tarpeisiin soveltuvaksi teollisuus- ja toimitila-alueeksi. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota ympäröiville alueille aiheutuviin vaikutuksiin.

Huomioitavia asioita ovat mm. pysäköinnin järjestäminen, liikenteelliset muutokset, turvallisuuden ja suojaustarpeen huomioiminen suuronnettomuusriskien varalta, lähiympäristön toimintaedellytysten ja asumisviihtyvyyden säilyttäminen sekä kaava-alueeseen rajautuvan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön huomioiminen.

Asemakaavoitettava alue on Vaskiluodossa,  Reininkadun, Teollisuuskadun ja Frilundintien rajaamilla alueilla. Kaavoitettava alue on kooltaan 11,9 hehtaaria ja sijaitsee sataman välittömässä läheisyydessä.

Huomioitavia asioita ovat mm. pysäköinnin järjestäminen, liikenteelliset muutokset, turvallisuuden ja suojaustarpeen huomioiminen suuronnettomuusriskien varalta, lähiympäristön toimintaedellytysten ja asumisviihtyvyyden säilyttäminen sekä kaava-alueeseen rajautuvan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön huomioiminen.

Asemakaavoitettava alue on Vaskiluodossa,  Reininkadun, Teollisuuskadun ja Frilundintien rajaamilla alueilla. Kaavoitettava alue on kooltaan 11,9 hehtaaria ja sijaitsee sataman välittömässä läheisyydessä.

  1. Vireille 30.9.2018

  2. Luonnos 21.1-4.2.2019

  3. Ehdotus 20.3-23.4.2019

  4. Hyväksytty 6.5.2019

  5. Lainvoimainen 14.6.2019

Kaava-alueen rajaus kartalla

Avaa kartta suurempana

Lisätiedot