Förbigå menyn
Havainnekuva Smart Technology Hubin kaavasta

Smart Technology Hub (ak1091)

Wärtsilä grundar ett den nya generationens Smart Technology Hub-forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrum i Vasklot i Vasa.

Målet för detalplanändringen är att skapa förutsättningar för att utveckla området till ett industri- och verksamhetslokalsområde som är lämpligt för en teknologikoncentrations behov. Vid beredningen av planen fästs särskild uppmärksamhet vid konsekvenserna för de omgivande områdena.

Bland annat ska följande saker beaktas: ordnandet av parkeringen, trafikmässiga ändringar, beaktandet av säkerheten och skyddsbehovet med tanke på riskerna för storolyckor, bevarandet av verksamhetsförutsättningarna och boendetrivseln i näromgivningen samt beaktandet av den byggda kulturmiljö av riksintresse som gränsar till planområdet.

Föremål för detaljplanläggningen är på Vasklots industriområde och de finns på ett område som gränsar till Reinsgatan, Industrigatan och Frilundsvägen.
Det område som ska planläggas omfattar 11,9 hektar och finns i hamnens omedelbara närhet.

Bland annat ska följande saker beaktas: ordnandet av parkeringen, trafikmässiga ändringar, beaktandet av säkerheten och skyddsbehovet med tanke på riskerna för storolyckor, bevarandet av verksamhetsförutsättningarna och boendetrivseln i näromgivningen samt beaktandet av den byggda kulturmiljö av riksintresse som gränsar till planområdet.

Föremål för detaljplanläggningen är på Vasklots industriområde och de finns på ett område som gränsar till Reinsgatan, Industrigatan och Frilundsvägen.
Det område som ska planläggas omfattar 11,9 hektar och finns i hamnens omedelbara närhet.

  1. Aktuell 30.9.2018

  2. Utkast 21.1-4.2.2019

  3. Förslag 20.3-23.4.2019

  4. Godkänd 6.5.2019

  5. Laga kraft 14.6.2019

Kaava-alueen rajaus karttalla

Visa kartan i större format

Tilläggsinformation