Förbigå menyn
koskisuo

Rekreationsområdesplan för Forskärr

Planeringsområdet är en del av det område där Skogsbergets motionsbana ligger och där även fyllnadsbacken väster om motionsbanan ingår. Området gränsar i öster till bostadsområdena Forskärr och Västerängen. Planeringsområdet täcker området kring Skogsbergets motionsbana som redan nu är i aktiv användning. På det här skogiga området är det numera möjligt att åka skidor och jogga. I närheten av den nuvarande parkeringsplatsen finns några motionsredskap, och i omgivningen finns ett nätverk av skogsstigar som sträcker sig över ett större område och som friluftsmänniskor och terrängcyklister använder. Det finns också en lekpark på området.

Avsikten med planen är att skapa ett trivsamt och ännu mångsidigare rekreationsområde för områdets invånare och användare. Med hjälp av planen har de förändringar bemötts, vilka förorsakas av de nya bostadsområden som byggs upp omkring området och av att fyllnadsbacken börjar användas.

På planeringsområdets fyllnadsbacke, dvs. ett landskapsbyggnadsobjekt, har överskottsjord placerats sedan  år 1994. Området når sin fyllnadsgrad i enlighet med miljötillståndet under de närmaste åren. Syftet med den här planen är att styra anpassningen av backen till landskapet samt backens framtida användning. En längre och mer utmanande motionsrutt byggs genom en förlängning till berget och där placeras en pulkabacke, en konditionstrappa, ett vindskydd och motionsredskap. I planen har också definierats vilka områden som beskogas och vilka som hålls öppna.

På området har dessutom gjorts en reservering för en skidtunnel och för ett skidland avsett för skidundervisning för barn. I anslutning till skidlandet har ett annat vindskydd/lägereldsplats inplanerats. Förverkligandet av dessa beror på behov och finansiering. Parkeringen på området har utvecklats för att motsvara ett i takt med de nya funktionerna eventuellt växande parkeringsbehov. Även stig- och cykelnätverk har utvecklats i planen, för att områdets fotgängar- och cykeltrafik också ska förbättras.

Rekreationsområdesplan för Förskärr (på finska)

Avsikten med planen är att skapa ett trivsamt och ännu mångsidigare rekreationsområde för områdets invånare och användare. Med hjälp av planen har de förändringar bemötts, vilka förorsakas av de nya bostadsområden som byggs upp omkring området och av att fyllnadsbacken börjar användas.

På planeringsområdets fyllnadsbacke, dvs. ett landskapsbyggnadsobjekt, har överskottsjord placerats sedan  år 1994. Området når sin fyllnadsgrad i enlighet med miljötillståndet under de närmaste åren. Syftet med den här planen är att styra anpassningen av backen till landskapet samt backens framtida användning. En längre och mer utmanande motionsrutt byggs genom en förlängning till berget och där placeras en pulkabacke, en konditionstrappa, ett vindskydd och motionsredskap. I planen har också definierats vilka områden som beskogas och vilka som hålls öppna.

På området har dessutom gjorts en reservering för en skidtunnel och för ett skidland avsett för skidundervisning för barn. I anslutning till skidlandet har ett annat vindskydd/lägereldsplats inplanerats. Förverkligandet av dessa beror på behov och finansiering. Parkeringen på området har utvecklats för att motsvara ett i takt med de nya funktionerna eventuellt växande parkeringsbehov. Även stig- och cykelnätverk har utvecklats i planen, för att områdets fotgängar- och cykeltrafik också ska förbättras.

Rekreationsområdesplan för Förskärr (på finska)

Karta