Förbigå menyn

Metviksparkens översiktsplan

Metviksparken planeras under kommande år att utvecklas till en ännu mera mångsidig, funktionell och attraktiv parkhelhet. Metviksparkens läge i Vasas stadsstruktur är väldigt central och parken är på så sätt en idealisk plats för många rekreations- och fritidsfunktioner. Metviksparkens utveckling är starkt förknippad med utvecklingen av Vöråstans verkstadsområde och med verkstadsområdets nya markanvändning.

Parkens utvecklingsmöjligheter har undersökts och planerats genom en översiktsplan. Parkplaneringens och -utvecklingens preliminära mål har varit:

  • att sammanfoga olika funktioner och utveckla parken som en helhet
  • en park som erbjuder mångsidiga rekreations- och fritidsmöjligheter
  • en park som uppmuntrar barn och unga till rörelse
  • en park som det är möjligt att ordna olika typer av evenemang i
  • en deltagande planeringsprocess

I början av planeringsprocessen ordnades workshopar för barn samt en för alla öppen nätenkät. Enkätens och workshoparnas resultat är redovisade i planens beskrivning, och man har strävat efter att beakta dem i planeringen så bra som möjligt.

Metviksparkens översiktsplanförslag är framlagt 7.6–24.6.2024. Efter framläggandet och planens eventuella ombearbetning kommer Stadsmiljönämden att godkänna planen som grund för Metviksparkens noggrannare planering och utveckling.

Tilläggsinformation