Förbigå menyn

Metviksparkens översiktsplan

Metviksparken planeras att utvecklas under kommande år till en ännu mera mångsidig, funktionell och attraktiv parkhelhet. Metviksparkens läge i Vasas stadsstruktur är väldigt central och parken är på så sätt en idealisk plats för många rekreations- och fritidsfunktioner. Parkens utvecklingsmöjligheter kommer att undersökas och planeras genom en översiktsplan.

Parkplaneringens och –utvecklingens preliminära mål är:

  • att sammanfoga olika funktioner och utveckla parken som en helhet
  • en park som erbjuder mångsidiga rekreations- och fritidsmöjligheter
  • en park som uppmuntrar barn och unga till rörelse
  • en park som det är möjligt att ordna olika typer av evenemang i
  • en deltagande planeringsprocess

Metviksparkens utveckling är starkt förknippad med utvecklingen av Vöråstans verkstadsområde och med verkstadsområdets nya markanvändning.

Tilläggsinformation