Förbigå menyn

Metviksparkens översiktsplan

Metviksparken planeras att utvecklas under kommande år till en ännu mera mångsidig, funktionell och attraktiv parkhelhet. Metviksparkens läge i Vasas stadsstruktur är väldigt central och parken är på så sätt en idealisk plats för många rekreations- och fritidsfunktioner. Parkens utvecklingsmöjligheter kommer att undersökas och planeras genom en översiktsplan.

Parkplaneringens och –utvecklingens preliminära mål är:

  • att sammanfoga olika funktioner och utveckla parken som en helhet
  • en park som erbjuder mångsidiga rekreations- och fritidsmöjligheter
  • en park som uppmuntrar barn och unga till rörelse
  • en park som det är möjligt att ordna olika typer av evenemang i
  • en deltagande planeringsprocess

Metviksparkens utveckling är starkt förknippad med utvecklingen av Vöråstans verkstadsområde och med verkstadsområdets nya markanvändning. Arbetet med en översiktsplan för Metviksparken påbörjas genom en webbenkät, som hålls öppen samtidigt som webbenkäten för Vöråstans verkstadsområde och inledningsskedets hörande för verkstadsområdets detaljplan. Genom enkäten vill staden kartlägga invånarnas tankar om Metviksparken och få information om utvecklingsönskemål och –ideér som berör området.

Webbenkäten för Metviksparkens översiktsplan är öppen 2.11-1.12.2022. Länken till enkäten finns uppe till höger. Ett sammandrag på enkätens resultat presenteras senare på den här sidan.

Tilläggsinformation