Ohita valikko

Ympäristötoimen ajankohtaista

Maa-ainesten ottolupahakemus, Perusmaa Oy, Gerby Granviken
Lupahakemus (pdf)
Päättyvä ottolupa (pdf)
Jälkitilanne (pdf)

Ympäristölupa maankaatopaikalle, Vaasan kaupungin kuntatekniikka, Höstvesi:
Hakemus (pdf)
Tiivistelmä (pdf)
Nykytila (pdf)
Luontoselvitys 2022 (pdf)
Työselostus (pdf)
Hulevesiallas, profiili 1 (pdf)
Hulevesiallas, profiili 2 (pdf)
Hulevesimitoitus (pdf)
Pintaveden tarkkailusuunnitelma (pdf)
Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma (pdf)

Ympäristölupahakemus maankaatopaikalle ja pilaantuneen maan käsittelylle, Vaasan kaupungin kuntatekniikka, Sundom Öjen:
Hakemus (pdf)
Sijainti (pdf)
Asemapiirros (pdf)
Maankaatopaikan poikkileikkaus (pdf)
Toteutussuunnitelma (pdf)
Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma (pdf)
Hulevesien käsittely- ja tarkkailusuunnitelma (pdf)

Ympäristölupapäätös: Vanhan sataman meluvalli (pdf)

Vireillä oleva ympäristöluvan muutoshakemus, Kat-Metal Oy:
Hakemus (pdf)

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2024 Vaasan ja Laihian yhteistoiminta-alueelle (pdf)

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2022 (pdf)

Vaasan seudun ilman laatu 2020 (pdf)