Ohita valikko

Ympäristötoimen ajankohtaista

Päätös maa-aineslupahakemuksesta, Kamrock Oy, Höstvesi (pdf)

Tupakointikieltohakemus, Pursimiehenkatu 18 (pdf)

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2023 Vaasan ja Laihian yhteistoiminta-alueelle (pdf)

Kamrock Oy:n maa-aineslupahakemus, Höstvesi:
Hakemus (pdf)
Ottosuunnitelma (pdf)
Nykytilanne (pdf)
Tuleva tilanne (pdf)
Pitkittäisleikkaukset (pdf)
Poikittaisleikkaukset (pdf)

Ympäristölupapäätös: Vaasan kaupungin kuntatekniikka, maankaatopaikka, Laajametsä (Höstvesi) (pdf)

Vaasa Festival 2022 Sisäsatamassa 4.-6.8.2022:
Ilmoitus tilapäisestä melua aiheuttavasta tapahtumasta (pdf)
Ohjelmisto (pdf)
Kartta (pdf)

Vesiliikennelain mukainen lupa moottorivenekilpailulle Sisäsatamassa (pdf)

Ympäristölupahakemus, Vaasan kaupungin kuntatekniikka, maankaatopaikka, Laajametsä (Höstvesi):
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf)
Suunnitelmakartta (pdf)
Tiivistelmä (pdf)
Suunnitelmaselostus (pdf)

Vesiliikennelain mukainen lupahakemus moottorivenekilpailulle, Sisäsatama:
Kuulutus ja kartta (pdf)

Ympäristölupapäätös, Vaasan kaupungin kuntatekniikka, jätteen hyödyntäminen, Vanha satama:
Kuulutus (pdf)
Lupapäätös (pdf)

Ympäristölupapäätös, Vaasan kaupungin kuntatekniikka, kivenmurskaus, Laajametsä:
Kuulutus (pdf)
Lupapäätös (pdf)

Vaasan kaupungin kuntatekniikan ympäristölupahakemus jätteen hyödyntämiselle, Vanha satama:
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf)
Tiivistelmä
Sijaintikartta

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2022 (pdf)

Vaasan seudun ilman laatu 2020 (pdf)

Ympäristölupapäätös, Peab Industri Oy, maankaatopaikka ja louhinta, Höstvesi:
Kuulutus (pdf)
Lupapäätös (pdf)

Vaasan kaupungin kuntatekniikan ympäristölupahakemus kivenmurskaukselle, Laajametsä
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf)
Tiivistelmä (pdf)
Kartta (pdf)

Peab Industri Oy:n ympäristölupahakemus maankaatopaikalle ja louhintaa koskevan luvan muutokselle, Höstvesi:
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf)
Tiivistelmä (pdf)
Lopputilannekuva (pdf)

Päätös maa-aineslupahakemuksesta, Peab Industri Oy, Västervik:
Kuulutus (pdf)
Lupapäätös (pdf)

Conasan Oy:n maa-ainesten ottoa ja ympäristölupaa koskeva hakemus, Höstvesi:
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf, ruotsiksi)
Alkutilanne (pdf)
Lopputilanne (pdf)

Ympäristölupapäätös, Vaasan kaupunki/kuntatekniikka, jätteiden välivarastointi ja käsittely, Sundom Öjen:
Lupapäätös (pdf)
Kuulutus (pdf)

Maa-ainesten ottamislupahakemus, Peab Industry Oy, Gerby:
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf)
Liitteet (pdf)

Ympäristölupahakemus jätteen välivarastoinnille ja käsittelylle, Vaasan kaupungin tekninen toimi (pdf)
Kuulutus (pdf)
Suunnitelma (pdf)
Tiivistelmä (pdf)