Ohita valikko

Ympäristötoimen ajankohtaista

Vaasan kaupungin kuntatekniikan ympäristölupahakemus kivenmurskaukselle, Laajametsä
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf)
Tiivistelmä (pdf)
Kartta (pdf)

Peab Industri Oy:n ympäristölupahakemus maankaatopaikalle ja louhintaa koskevan luvan muutokselle, Höstvesi:
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf)
Tiivistelmä (pdf)
Lopputilannekuva (pdf)

Nordic Live Productions Oy:n ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta 3.-7.8.2021
Meluilmoitus Vaasa Festival 2021 (pdf)
Kuulutus  (pdf)
Vaasa Festival kartta (pdf)

Päätös maa-aineslupahakemuksesta, Peab Industri Oy, Västervik:
Kuulutus (pdf)
Lupapäätös (pdf)

Conasan Oy:n maa-ainesten ottoa ja ympäristölupaa koskeva hakemus, Höstvesi:
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf, ruotsiksi)
Alkutilanne (pdf)
Lopputilanne (pdf)

Ympäristölupapäätös, Vaasan kaupunki/kuntatekniikka, jätteiden välivarastointi ja käsittely, Sundom Öjen:
Lupapäätös (pdf)
Kuulutus (pdf)

Maa-ainesten ottamislupahakemus, Peab Industry Oy, Gerby:
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf)
Liitteet (pdf)

Ympäristölupahakemus jätteen välivarastoinnille ja käsittelylle, Vaasan kaupungin tekninen toimi (pdf)
Kuulutus (pdf)
Suunnitelma (pdf)
Tiivistelmä (pdf)

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2021 (pdf)

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2021 (pdf)

Kemira Chemicals Oy, jätteen käsittely Kuulutus (pdf) Lupa (pdf) Hakemuksen liitteet ovat nähtävillä ympäristöosastolla.

Vaasan seudun ilman laatu 2019 (pdf)