Ohita valikko

Ympäristötoimen ajankohtaista

Ympäristölupapäätös, Vaasan kaupungin kuntatekniikka, kivenmurskaus, Laajametsä:
Kuulutus (pdf)
Lupapäätös (pdf)

Vaasan kaupungin kuntatekniikan ympäristölupahakemus jätteen hyödyntämiselle, Vanha satama:
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf)
Tiivistelmä
Sijaintikartta

Vaasan ja Laihian yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2022 (pdf)

Vaasan seudun ilman laatu 2020 (pdf)

Tupakointikieltohakemus, Kasarminkatu 12
Kuulutus (pdf)
Hakemus liitteineen (ruotsiksi, pdf)

Ympäristölupapäätös, Peab Industri Oy, maankaatopaikka ja louhinta, Höstvesi:
Kuulutus (pdf)
Lupapäätös (pdf)

Vaasan kaupungin kuntatekniikan ympäristölupahakemus kivenmurskaukselle, Laajametsä
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf)
Tiivistelmä (pdf)
Kartta (pdf)

Peab Industri Oy:n ympäristölupahakemus maankaatopaikalle ja louhintaa koskevan luvan muutokselle, Höstvesi:
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf)
Tiivistelmä (pdf)
Lopputilannekuva (pdf)

Päätös maa-aineslupahakemuksesta, Peab Industri Oy, Västervik:
Kuulutus (pdf)
Lupapäätös (pdf)

Conasan Oy:n maa-ainesten ottoa ja ympäristölupaa koskeva hakemus, Höstvesi:
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf, ruotsiksi)
Alkutilanne (pdf)
Lopputilanne (pdf)

Ympäristölupapäätös, Vaasan kaupunki/kuntatekniikka, jätteiden välivarastointi ja käsittely, Sundom Öjen:
Lupapäätös (pdf)
Kuulutus (pdf)

Maa-ainesten ottamislupahakemus, Peab Industry Oy, Gerby:
Kuulutus (pdf)
Hakemus (pdf)
Liitteet (pdf)

Ympäristölupahakemus jätteen välivarastoinnille ja käsittelylle, Vaasan kaupungin tekninen toimi (pdf)
Kuulutus (pdf)
Suunnitelma (pdf)
Tiivistelmä (pdf)

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2021 (pdf)