Förbigå menyn

Miljösektorn

Till miljösektorn hör miljöavdelningen och veterinärvården.

Miljöavdelningen

Till miljöavdelningens uppgifter hör miljöskyddets och miljöhälsovårdens, så som hälsoskyddets och livsmedelsövervakningens myndighetsuppgifter. Verksamheten omfattar också övervakningen av marktäktsärenden och avfallshantering. I fråga om hälsoövervakningen bildar Vasa och Laihela ett samarbetsområde. Målet är att främja en hälsosam och trivsam miljö samt en hållbar utveckling.

Miljöhälsovård

Strävan med miljöhälsovårdens agerande är att säkerställa en sund och säker livsmiljö. Uppgifterna anknyter till övervakning av livsmedelssäkerhet, hälsoskydd och tobakslagen samt veterinärmedicinsk vård och djurskydd.

Veterinärvård

Veterinärvården erbjuder veterinärvårdsservice i Vasa och Laihela. Veterinärjour dygnet runt sköts i samarbete med grannkommunerna. Därtill övervakar veterinärvården kött- och mjölkproduktionen, iakttagandet av djurskyddslagen samt sköter förebyggande veterinärvårdsarbete.

Ta kontakt