Ohita valikko

Taloussuunnittelu

Palvelualueen tehtävänä on

  • huolehtia kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta, kaupungin strategian seurannasta yhdessä kaupunkikehityksen kanssa sekä ohjata ja arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa tilinpäätöksessä
  • huolehtia rahoitukseen, lahjoituksiin ja riskienhallintaan liittyvistä tehtävistä emokaupungissa
  • huolehtia taloushallinnon palvelujen järjestämisestä
  • huolehtia emokaupungin organisaatio- ja rakennemuutoksista johtuvien asioiden suunnittelusta ja toimeenpanosta
  • huolehtia osaltaan laskentatoimen kehittämisestä
  • osallistua tulosalueen yhteisiin kehittämistehtäviin
  • huolehtia tehtäväalaansa kuuluvasta tietotekniikan hyödyntämisen ohjauksesta kaupunkiorganisaatiossa.
Yhteystiedot

Ota yhteyttä