Förbigå menyn

Ekonomiplanering

Serviceområdet har i uppgift att

  • sköta planeringen och uppföljningen av stadens ekonomi och verksamhet, följa upp stadens strategi tillsammans med stadsutvecklingen samt styra och bedöma den interna kontrollens och riskhanteringens tillstånd i bokslutet
  • sköta uppgifter i anslutning till finansiering, donationer och riskhantering inom moderstaden
  • sköta ordnandet av ekonomiförvaltningsservicen
  • sköta planering och verkställande av ärenden som beror på organisations- och strukturförändringar inom moderstaden
  • för sin del sköta utvecklandet av redovisningen
  • delta i resultatområdets gemensamma utvecklingsuppgifter
  • se till styrningen av utnyttjandet av datateknik som hör till det egna uppgiftsområdet i stadsorganisationen.
Kontaktuppgifter

Ta kontakt