Ohita valikko

2022 valtuustoaloitteet

Valtuuston puheenjohtajalle jätetyt aloitteet.

Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi valtuuston puheenjohtajalle jätettiin seuraavat aloitteet, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

Helmikuu 14.2.

  • 2 valtuustoaloitetta

Tarveselvitys alakouluikäisille lapsille suunnatun ohjatun toiminnan järjestämisestä koulujen loma-aikoihin.
valtuutettu Päivi Karppi (PS), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Kaupunginvaltuuston kokousviestinnän kehittäminen
valtuutettu Aleksi Koivisto (KESK), valmistelija viestintäpäällikkö Leena Forsén

 

Maaliskuu 28.3.

  • 2 valtuustoaloitetta

Vuoden 2023 maarakennus- ja kuljetusalan indeksikorotus kohonneiden kustannusten vuoksi pikaiseen käsittelyyn.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä (PS), valmistelija omistajaohjauksen johtaja Jan Finne.

Vaasa European Green Leaf kaupungiksi.
valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

 

Toukokuu 2.5.

  • 2 valtuustoaloitetta

Rasistisesta kampanjasta irtisanoutuminen.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä (PS), valmistelija viestintäpäällikkö Leena Forsén.

Yhteisen kehittämisstrategian laatiminen Seinäjoen ja Vaasan välille.
valtuutettu Aleksi Koivisto (KESK), valmistelija yhteiskuntasuhdevastaava Susanna Slotte-Kock.

 

Kesäkuu 13.6.

  • 6 valtuustoaloitetta

Tutkitaan mahdollisuus kattaa Vanhan Vaasan rauniot.
Valtuutettu Anne Salovaara-Kero (RKP), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Esteetön leikkipuisto Vaasaan.
Valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR), valmistelija erityisasiantuntija  Sari Tarvonen.

Suojellaan Vaasan arvokkaita metsäalueita.
Valtuutettu Maria Saita (VIHR), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Selvitetään mahdollisuus turvata erityistä tukea tarvitseville lapsille avustaja varhaiskasvatukseen myös kesäajalle.
Vasemmiston valtuustoryhmä (VAS), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Koulusosionomeja alakouluun ja 2. asteelle.
Valtuutettu Tuija Kivioja (SDP), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Ostolaskudatan julkaiseminen osana avointa toimintaa.
Valtuutettu Katja Rajala (KOK), valmistelija vs. talous- ja strategiajohtaja Teemu Kalliomäki.

 

Elokuu 15.8.

  • 2 valtuustoaloitetta

Määräaikaisten opettajien kesäajan palkka.
Varavaltuutettu Olli Autio (VIHR), valmistelija henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Vaasan on suunniteltava strategia ja ryhdyttävä toimenpiteisiin kielikynnyksen madaltamiseksi.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä (VAS), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Syyskuu 12.9.

  • 4 valtuustoaloitetta

Lapsen oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen myös erillään asuvien vanhempien osoitteesta.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä (VAS), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Avoimuutta valmisteilla olevien asioiden tiedottamiseen valtuustolle.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä (VAS), valmistelija hallintopäällikkö Marjo Mäki-Krekola.

Epäasialliseen kohteluun puuttuminen.
Valtuutettu Tomi Kaunismäki (KD), valmistelija henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Julkisten tilojen käyttösuunnitelma talveksi 2022-2023 tilojen kustannustenhallinnan hillitsemiseksi.
Valtuutettu Susanna Koski (KOK), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Lokakuu 10.10.

  • 2 valtuustoaloitetta

Valtuutettu Pirjo Andrejeff (SDP): Suunnitelman laatiminen Sundomin lahdelle lisäruovikoiden estämiseksi.  Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Varavaltuutettu Ari Koski (KD): Ainutlaatuisen Vaskiluodon alueelle modernin puurakentamisen rakennuskanta. Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Marraskuu 14.11.

  • 3 valtuustoaloitetta

Valtuutettu Tuija Kivioja (SDP): Mopopaja nuorisolle. Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Vasemmiston valtuustoryhmä (VAS): Gerbyn terveysaseman tilojen hyödyntäminen . Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Valtuutettu Tomi Kaunismäki (KD): Mahdollistettava koululaisten ylijäämäruoan myyminen ulospäin. Valmistelija omistajaohjauksen johtaja Jan Finne.

Joulukuu 12.12.

  • 2 valtuustoaloitetta

Varavaltuutettu Olli Autio (VIHR): Kala-kasvisruoan tarjoaminen perusopetuksessa. Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR) ja varavaltuutettu Olli Autio (VIHR): Kutsuliikenteen pilotointi Vaasassa. Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Tietoa valtuustoaloitteista

Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite Vasaesplanaden 10
postiosoite PL 3, 65101 VAASA
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite kirjaamo@vaasa.fi

 

Tietoa valtuustoaloitteista

Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite Vasaesplanaden 10
postiosoite PL 3, 65101 VAASA
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite kirjaamo@vaasa.fi