Ohita valikko

2022 valtuustoaloitteet

Valtuuston puheenjohtajalle jätetyt aloitteet.

Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi valtuuston puheenjohtajalle jätettiin seuraavat aloitteet, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

Helmikuu 14.2.

  • 2 valtuustoaloitetta

Tarveselvitys alakouluikäisille lapsille suunnatun ohjatun toiminnan järjestämisestä koulujen loma-aikoihin.
valtuutettu Päivi Karppi (PS), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Kaupunginvaltuuston kokousviestinnän kehittäminen
valtuutettu Aleksi Koivisto (KESK), valmistelija viestintäpäällikkö Leena Forsén

 

Maaliskuu 28.3.

  • 2 valtuustoaloitetta

Vuoden 2023 maarakennus- ja kuljetusalan indeksikorotus kohonneiden kustannusten vuoksi pikaiseen käsittelyyn.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä (PS), valmistelija omistajaohjauksen johtaja Jan Finne.

Vaasa European Green Leaf kaupungiksi.
valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

 

Toukokuu 2.5.

  • 2 valtuustoaloitetta

Rasistisesta kampanjasta irtisanoutuminen.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä (PS), Valmistelija viestintäpäällikkö Leena Forsén.

Yhteisen kehittämisstrategian laatiminen Seinäjoen ja Vaasan välille.
valtuutettu Aleksi Koivisto (KESK), valmistelija yhteiskuntasuhdevastaava Susanna Slotte-Kock.

 

Tietoa valtuustoaloitteista

Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite Vasaesplanaden 10
postiosoite PL 3, 65101 VAASA
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite kirjaamo@vaasa.fi

 

Tietoa valtuustoaloitteista

Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite Vasaesplanaden 10
postiosoite PL 3, 65101 VAASA
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite kirjaamo@vaasa.fi