Förbigå menyn

Centralvalnämnden

Centralvalnämnden lyder under stadsfullmäktige.

Ordförande: Reinhold Klockars
Viceordförande: Pauli Karhu
Protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
Närvarorätt: Stefan Neuman
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 31.5.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • Riksdagsval

  20.2. onsdag kl. 16.15
  21.3. torsdag kl. 16.15
  12.4. fredag kl. 19.00

 • Eu-val

  7.5. tisdag kl. 16.15
  24.5. fredag kl. 19.00
  6.6. torsdag kl. 16.15
  27.6. torsdag kl. 16.15

Mötesprotokoll finns framlagda

under en dag och tjänstetid, två dagar efter mötet vid adressen Rådhusgatan 33 A i registraturen.

Läs mera om centralvalnämnden

 • Enligt § 13 i vallagen ska fullmäktige tillsätta en centralvalnämnd i kommunen. Centralvalnämndens mandattid är stadsfullmäktiges verksamhetstid.

Nämndens sammansättning

 • Stadsfullmäktige väljer Centralvalnämndens ledamöter.
 • Centralvalnämnden består av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt minst fem ersättare.
 • Ersättarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.
 • Både medlemmarna och ersättarna ska i mån av möjlighet företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen.
 • Den kommunala centralvalnämnden är beslutför med fem medlemmar.

Nämndens uppgifter

 • Ordna de praktiska uppgifrer i Finlands statliga folkomröstningar.

Tillägsuppgifter

 • rotokollförare, specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om centralvalnämnden

 • Enligt § 13 i vallagen ska fullmäktige tillsätta en centralvalnämnd i kommunen. Centralvalnämndens mandattid är stadsfullmäktiges verksamhetstid.

Nämndens sammansättning

 • Stadsfullmäktige väljer Centralvalnämndens ledamöter.
 • Centralvalnämnden består av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt minst fem ersättare.
 • Ersättarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.
 • Både medlemmarna och ersättarna ska i mån av möjlighet företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen.
 • Den kommunala centralvalnämnden är beslutför med fem medlemmar.

Nämndens uppgifter

 • Ordna de praktiska uppgifrer i Finlands statliga folkomröstningar.

Tillägsuppgifter

 • rotokollförare, specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Centralvalnämnden sammanträder

i stadskansliets lokaler på adressen Rådhusgatan 33 A.