Förbigå menyn

Centralvalnämnden

Nämnden lyder under stadsfullmäktige.

Ordförande Reinhold Klockars
Vice ordförande Pauli Karhu
Sekreterare Anna-Maija Iitola
Närvarorätt Stefan Neuman
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2023

Det överstrukna mötet är inhiberat.

tisdag 7.2 kl. 15.45
tisdag 14.3 kl. 15.45
fredag 31.3 kl. 19.00
tisdag 18.4 kl. 15.45 (i reserv)

Centralvalnämnden beslutar särskilt om andra eventuella möten som behövs för att behandla valet.

Mötesprotokollen finns framlagda på webben från den andra vardagen den vecka som följer efter sammanträdet.

Läs mera om Centralvalnämnden

 • Enligt § 13 i vallagen ska fullmäktige tillsätta en centralvalnämnd i kommunen.
  Nämndens mandatperiod är den samma som stadsfullmäktige har.
  Centralvalnämnden ordnar de praktiska uppgifrer i statliga folkomröstningar.

Nämndens sammansättning

 • Stadsfullmäktige väljer Centralvalnämndens ledamöter.
  Centralvalnämnden består av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt minst fem ersättare.
  Ersättarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.
  Både medlemmarna och ersättarna ska i mån av möjlighet företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen.
  Den kommunala centralvalnämnden är beslutför med fem medlemmar.

Nämndens uppgifter

 • Centralvalnämnden sköter de allmänna förberedelserna inför val i kommunen.
  Vid val sköter den dessutom kandidatuppställningen och räknar resultatet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren centralvalnämndens sekreterare Anna-Maija Iitola
  tel. 040 7548534
  e-post annamaija.iitola@vaasa.fi

Läs mera om Centralvalnämnden

 • Enligt § 13 i vallagen ska fullmäktige tillsätta en centralvalnämnd i kommunen.
  Nämndens mandatperiod är den samma som stadsfullmäktige har.
  Centralvalnämnden ordnar de praktiska uppgifrer i statliga folkomröstningar.

Nämndens sammansättning

 • Stadsfullmäktige väljer Centralvalnämndens ledamöter.
  Centralvalnämnden består av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt minst fem ersättare.
  Ersättarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.
  Både medlemmarna och ersättarna ska i mån av möjlighet företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen.
  Den kommunala centralvalnämnden är beslutför med fem medlemmar.

Nämndens uppgifter

 • Centralvalnämnden sköter de allmänna förberedelserna inför val i kommunen.
  Vid val sköter den dessutom kandidatuppställningen och räknar resultatet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren centralvalnämndens sekreterare Anna-Maija Iitola
  tel. 040 7548534
  e-post annamaija.iitola@vaasa.fi

Centralvalnämnden sammanträder

i Styrelsegården, adress Vasaesplanaden 10, mötesrum Kaarle.