Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Centralvalnämnden

Nämnden lyder under stadsfullmäktige.

Ordförande Reinhold Klockars
Vice ordförande Pauli Karhu
Sekreterare Anna Liisa Suoranta
Närvarorätt Stefan Neuman
Stadsfullmäktiges mandatperiod 31.5.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar anledning av kommunalvalet 2021

april
ons 21.4 kl. 12.00

maj
må 10.5 kl. 12.00
ons 12.5 kl. 12.00
fre 14.5 kl. 12.00

juni
fre 11.6 kl. 19.00
sö 13.6 kl. 12.00 – 20.00
må 14.6 kl. 8.00
ti 15.6 kl. 8.00
ons 16.6 kl. 12.00

Centralvalnämnden beslutar särskilt om andra eventuella möten som behövs för att behandla valet.

Mötesprotokollen finns framlagda under en dag och under tjänstetiden, två dagar efter mötet, adress Vasaesplanaden 10.

Läs mera om Centralvalnämnden

 • Enligt § 13 i vallagen ska fullmäktige tillsätta en centralvalnämnd i kommunen.
  Nämndens mandatperiod är den samma som stadsfullmäktige har.
  Centralvalnämnden ordnar de praktiska uppgifrer i statliga folkomröstningar.

Nämndens sammansättning

 • Stadsfullmäktige väljer Centralvalnämndens ledamöter.
  Centralvalnämnden består av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt minst fem ersättare.
  Ersättarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.
  Både medlemmarna och ersättarna ska i mån av möjlighet företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen.
  Den kommunala centralvalnämnden är beslutför med fem medlemmar.

Nämndens uppgifter

 • Centralvalnämnden sköter de allmänna förberedelserna inför val i kommunen.
  Vid kommunalval sköter den dessutom kandidatuppställningen och räknar resultatet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren centralvalnämndens sekreterare Anna Liisa Suoranta
  tel. 040 754 8534
  e-post anna-liisa.suoranta@vaasa.fi

Läs mera om Centralvalnämnden

 • Enligt § 13 i vallagen ska fullmäktige tillsätta en centralvalnämnd i kommunen.
  Nämndens mandatperiod är den samma som stadsfullmäktige har.
  Centralvalnämnden ordnar de praktiska uppgifrer i statliga folkomröstningar.

Nämndens sammansättning

 • Stadsfullmäktige väljer Centralvalnämndens ledamöter.
  Centralvalnämnden består av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt minst fem ersättare.
  Ersättarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.
  Både medlemmarna och ersättarna ska i mån av möjlighet företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen.
  Den kommunala centralvalnämnden är beslutför med fem medlemmar.

Nämndens uppgifter

 • Centralvalnämnden sköter de allmänna förberedelserna inför val i kommunen.
  Vid kommunalval sköter den dessutom kandidatuppställningen och räknar resultatet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren centralvalnämndens sekreterare Anna Liisa Suoranta
  tel. 040 754 8534
  e-post anna-liisa.suoranta@vaasa.fi

Centralvalnämnden sammanträder med anledning av kommunalvalet 2021

i Styrelsegården, adress Vasaesplanaden 10.