Ohita valikko

Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunta

Vaasan kaupunginvaltuusto nimeää toimielimeen kolme (3) jäsentä.

Pohjanmaan poliisilaitos

 • Toiminta-alue
  Pohjanmaan,
  Etelä-Pohjanmaan ja
  Keski-Pohjanmaan maakunnat.
 • Laitoksen pääpoliisiasema sijaitsee Vaasassa.
  Lisäksi alueella on 11 poliisiasemaa sekä yksi yhteispalvelupiste.
  Asukkaita alueella on noin 443 000.
  Poliisilaitosta johtaa poliisipäällikkö Kari Puolitaival.

Neuvottelukunnan jäsenet

 • Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) mukaan kunnanvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen.
  Kunnan valitsemien jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.
  Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  Poliisin henkilöstöön kuuluva ei voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.
  Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten määräksi on vahvistettu 50 varsinaista ja 50 varajäsentä.
  Vaasan kaupungin jäsenmäärä neuvottelukunnassa on kolme (3).

Neuvottelukunnan tehtävät

 • seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa,
  tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi,
  antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä
  käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan.