Förbigå menyn

Delegationen för Österbottens polisinrättning

Kommunfullmäktige väljer delegationens medlemmar för sin mandattid.

Österbottens polisinrättningens verksamhetsområde består av landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Läs mera om Delegationen för Österbottens polisinrättning

Huvudpolisstationen finns i Vasa. Därtill finns det elva polisstationer på området samt en samservicepunkt. På området bor det omkring 443 000 invånare. Polisinrättningen leds av polischef Risto Lammi.

Polisinrättningens sammansätning

 • Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) mukaan kunnanvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen.
 • Kunnan valitsemien jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.
 • Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 • Poliisin henkilöstöön kuuluva ei voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.
 • Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten määräksi on vahvistettu 50 varsinaista ja 50 varajäsentä.
 • Vaasan kaupungin jäsenmäärä neuvottelukunnassa on kolme (3).

Polisinrättningens uppgifter

 • seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa,
 • tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi,
 • antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä
 • käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan

Läs mera om Delegationen för Österbottens polisinrättning

Huvudpolisstationen finns i Vasa. Därtill finns det elva polisstationer på området samt en samservicepunkt. På området bor det omkring 443 000 invånare. Polisinrättningen leds av polischef Risto Lammi.

Polisinrättningens sammansätning

 • Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) mukaan kunnanvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen.
 • Kunnan valitsemien jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.
 • Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 • Poliisin henkilöstöön kuuluva ei voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.
 • Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten määräksi on vahvistettu 50 varsinaista ja 50 varajäsentä.
 • Vaasan kaupungin jäsenmäärä neuvottelukunnassa on kolme (3).

Polisinrättningens uppgifter

 • seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa,
 • tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi,
 • antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä
 • käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan