Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Vammaisneuvosto

Neuvosto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero
Varapuheenjohtaja Kurt Jäntti
Kaupunginhallituksen edustaja Raija Kujanpää 1.6.2019 -31.5.2021
Pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä Elisabeth Hästbacka
Kaupunginhallituksen toimikausi 1.6.2019 – 31.5.2021

Kokouspäivät 2021

helmikuu 24.2. Teams-kokous
toukokuu 19.5. Teams-kokous

Tarkastetut kokouspöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Tietoa Vammaisneuvostosta

 • Vaasan kaupungin vammaisneuvosto on kaupungin eri lautakuntien jäsenten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa järjestöjen yhteistyöelin.

Neuvoston kokoonpano

 • Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikaudekseen 13 jäsentä, joista yksi (1) on Vähänkyrön kaupunginosasta.
  Jokaiselle jäsenelle valitaan myös henkilökohtaisen varajäsenen.

Toimielimet, joista kukin valitsee jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon:
Kaupunginhallitus,
Sosiaali- ja terveyslautakunta,
Tekninen lautakunta,
Teknisten liikelaitosten johtokunta,
Rakennus- ja ympäristölautakunta,
Kasvatus- ja opetuslautakunta,
Koulutuslautakunta,
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta,

Viisi jäsentä ja varajäsentä valitaan vammaisjärjestöjen ehdotuksesta.
Kaupunginhallituksen valitsema jäsen toimii puheenjohtajana.
Kaupunginhallitus valitsee varapuheenjohtajan toimielimiä edustavista jäsenistä, joiden tulee olla toimielinten varsinaisia jäseniä.
Kaupunginhallitus nimeää lisäksi edustajansa vammaisneuvostoon.

Neuvoston tehtävät:

 • Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa.
  Seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella.
  Seurata kaupungin päätöksentekoa vammaisten kannalta.
  Edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.
  Edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten esimerkiksi koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan.
  Seurata vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja muiden etuuksien kehitystä kaupungissa.
  Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa.
  Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
  Valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.
  Hoitaa muut kaupunginhallituksen vammaisneuvostolle määräämät tehtävät.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka
  p. 040 095 6221
  s-posti elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Tietoa Vammaisneuvostosta

 • Vaasan kaupungin vammaisneuvosto on kaupungin eri lautakuntien jäsenten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa järjestöjen yhteistyöelin.

Neuvoston kokoonpano

 • Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikaudekseen 13 jäsentä, joista yksi (1) on Vähänkyrön kaupunginosasta.
  Jokaiselle jäsenelle valitaan myös henkilökohtaisen varajäsenen.

Toimielimet, joista kukin valitsee jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon:
Kaupunginhallitus,
Sosiaali- ja terveyslautakunta,
Tekninen lautakunta,
Teknisten liikelaitosten johtokunta,
Rakennus- ja ympäristölautakunta,
Kasvatus- ja opetuslautakunta,
Koulutuslautakunta,
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta,

Viisi jäsentä ja varajäsentä valitaan vammaisjärjestöjen ehdotuksesta.
Kaupunginhallituksen valitsema jäsen toimii puheenjohtajana.
Kaupunginhallitus valitsee varapuheenjohtajan toimielimiä edustavista jäsenistä, joiden tulee olla toimielinten varsinaisia jäseniä.
Kaupunginhallitus nimeää lisäksi edustajansa vammaisneuvostoon.

Neuvoston tehtävät:

 • Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa.
  Seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella.
  Seurata kaupungin päätöksentekoa vammaisten kannalta.
  Edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.
  Edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten esimerkiksi koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan.
  Seurata vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja muiden etuuksien kehitystä kaupungissa.
  Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa.
  Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
  Valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.
  Hoitaa muut kaupunginhallituksen vammaisneuvostolle määräämät tehtävät.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka
  p. 040 095 6221
  s-posti elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Vammaisneuvosto kokoontuu

klo 16.00, hallintotalolla, osoitteessa Vaasanpuistikko 10.