Ohita valikko

Vammaisneuvosto

Neuvosto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Puheenjohtaja: Anne Salovaara-Kero
Varapuheenjohtaja: Kurt Jäntti
Kaupunginhallituksen edustaja: 1.6.2019 -31.5.2021 Raija Kujanpää
Pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä: Elisabeth Hästbacka
Kaupunginhallituksen toimikausi: 1.6.2019 – 31.5.2021

Kokouspäivät 2019

 • 30.9.
 • 3.12.

Tietoa Vammaisneuvostosta

Vaasan kaupungin vammaisneuvosto on kaupungin eri lautakuntien jäsenten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa järjestöjen yhteistyöelin.

Neuvoston kokoonpano

 • Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikaudekseen 13 jäsentä, joista yksi (1) on Vähänkyrön kaupunginosasta.
 • Jokaiselle jäsenelle valitaan myös henkilökohtaisen varajäsenen.

 

 • Toimielimet, joista kukin valitsee jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon:
  Kaupunginhallitus,
  Sosiaali- ja terveyslautakunta,
  Tekninen lautakunta,
  Teknisten liikelaitosten johtokunta,
  Rakennus- ja ympäristölautakunta,
  Kasvatus- ja opetuslautakunta,
  Koulutuslautakunta,
  Kulttuuri- ja liikuntalautakunta,
 • Viisi jäsentä ja varajäsentä valitaan vammaisjärjestöjen ehdotuksesta.
 • Kaupunginhallituksen valitsema jäsen toimii puheenjohtajana.
 • Kaupunginhallitus valitsee varapuheenjohtajan toimielimiä edustavista jäsenistä, joiden tulee olla toimielinten varsinaisia jäseniä.
 • Kaupunginhallitus nimeää lisäksi edustajansa vammaisneuvostoon.

Neuvoston tehtävät:

 • edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa,
 • seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella,
 • seurata kaupungin päätöksentekoa vammaisten kannalta,
 • edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon,
 • edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten esimerkiksi koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan,
 • seurata vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja muiden etuuksien kehitystä kaupungissa,
 • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa,
 • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta,
 • valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus,
 • hoitaa muut kaupunginhallituksen vammaisneuvostolle määräämät tehtävät.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä, esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka
  p. 040 095 6221
  s-posti: elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Tietoa Vammaisneuvostosta

Vaasan kaupungin vammaisneuvosto on kaupungin eri lautakuntien jäsenten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa järjestöjen yhteistyöelin.

Neuvoston kokoonpano

 • Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikaudekseen 13 jäsentä, joista yksi (1) on Vähänkyrön kaupunginosasta.
 • Jokaiselle jäsenelle valitaan myös henkilökohtaisen varajäsenen.

 

 • Toimielimet, joista kukin valitsee jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon:
  Kaupunginhallitus,
  Sosiaali- ja terveyslautakunta,
  Tekninen lautakunta,
  Teknisten liikelaitosten johtokunta,
  Rakennus- ja ympäristölautakunta,
  Kasvatus- ja opetuslautakunta,
  Koulutuslautakunta,
  Kulttuuri- ja liikuntalautakunta,
 • Viisi jäsentä ja varajäsentä valitaan vammaisjärjestöjen ehdotuksesta.
 • Kaupunginhallituksen valitsema jäsen toimii puheenjohtajana.
 • Kaupunginhallitus valitsee varapuheenjohtajan toimielimiä edustavista jäsenistä, joiden tulee olla toimielinten varsinaisia jäseniä.
 • Kaupunginhallitus nimeää lisäksi edustajansa vammaisneuvostoon.

Neuvoston tehtävät:

 • edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa,
 • seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella,
 • seurata kaupungin päätöksentekoa vammaisten kannalta,
 • edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon,
 • edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten esimerkiksi koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan,
 • seurata vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja muiden etuuksien kehitystä kaupungissa,
 • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa,
 • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta,
 • valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus,
 • hoitaa muut kaupunginhallituksen vammaisneuvostolle määräämät tehtävät.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä, esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka
  p. 040 095 6221
  s-posti: elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Vammaisneuvosto kokoontuu

klo 16.00, Hallintotalolla, Raatuvankatu 33 A