Ohita valikko

Vammaisneuvosto

Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen Vammaisneuvoston.

Kaupunginhallituksen toimikausi
1.6.2019 – 31.5.2021

Puheenjohtaja: Anne Salovaara-Kero
Varapuheenjohtaja: Kurt Jäntti
Kaupunginhallituksen edustaja 1.6.2019 -31.5.2021: Raija Kujanpää
Pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä: Elisabeth Hästbacka

Kokouspäivät 2019

 • 30.9.
 • 3.12.

Tietoa Vammaisneuvostosta

Neuvoston kokoonpano

 • Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikaudekseen 13 jäsentä, joista yksi (1) on Vähänkyrön kaupunginosasta.
  Jokaiselle jäsenelle valitaan myös henkilökohtaisen varajäsenen.Seuraavista kahdeksasta toimielimistä kukin valitsee jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon:
 1. Kaupunginhallitus
 2. Sosiaali- ja terveyslautakunta
 3. Tekninen lautakunta
 4. Teknisten liikelaitosten johtokunta
 5. Rakennus- ja ympäristölautakunta
 6. Kasvatus- ja opetuslautakunta
 7. Koulutuslautakunta
 8. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Lisäksi viisi jäsentä ja varajäsentä valitaan vammaisjärjestöjen ehdotuksesta.

Kaupunginhallituksen valitsema jäsen toimii puheenjohtajana.
Kaupunginhallitus valitsee varapuheenjohtajan toimielimiä edustavista jäsenistä, joiden tulee olla toimielinten varsinaisia jäseniä.

Neuvoston tehtävät:

 1. edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa,
 2. seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella,
 3. seurata kaupungin päätöksentekoa vammaisten kannalta,
 4. edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon,
 5. edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten esimerkiksi

koulutukseen,
työhön,
sosiaali- ja terveyspalveluihin,
kulttuuri- ja harrastustoimintaan,

 1. seurata vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja muiden etuuksien kehitystä kaupungissa,
 2. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa,
 3. huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta,
 4. valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus,
 5. hoitaa muut kaupunginhallituksen vammaisneuvostolle määräämät tehtävät.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä, esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka
  p. 040 095 6221
  s-posti: elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Tietoa Vammaisneuvostosta

Neuvoston kokoonpano

 • Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikaudekseen 13 jäsentä, joista yksi (1) on Vähänkyrön kaupunginosasta.
  Jokaiselle jäsenelle valitaan myös henkilökohtaisen varajäsenen.Seuraavista kahdeksasta toimielimistä kukin valitsee jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon:
 1. Kaupunginhallitus
 2. Sosiaali- ja terveyslautakunta
 3. Tekninen lautakunta
 4. Teknisten liikelaitosten johtokunta
 5. Rakennus- ja ympäristölautakunta
 6. Kasvatus- ja opetuslautakunta
 7. Koulutuslautakunta
 8. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Lisäksi viisi jäsentä ja varajäsentä valitaan vammaisjärjestöjen ehdotuksesta.

Kaupunginhallituksen valitsema jäsen toimii puheenjohtajana.
Kaupunginhallitus valitsee varapuheenjohtajan toimielimiä edustavista jäsenistä, joiden tulee olla toimielinten varsinaisia jäseniä.

Neuvoston tehtävät:

 1. edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa,
 2. seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella,
 3. seurata kaupungin päätöksentekoa vammaisten kannalta,
 4. edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon,
 5. edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten esimerkiksi

koulutukseen,
työhön,
sosiaali- ja terveyspalveluihin,
kulttuuri- ja harrastustoimintaan,

 1. seurata vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja muiden etuuksien kehitystä kaupungissa,
 2. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa,
 3. huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta,
 4. valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus,
 5. hoitaa muut kaupunginhallituksen vammaisneuvostolle määräämät tehtävät.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä, esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka
  p. 040 095 6221
  s-posti: elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Vammaisneuvosto kokoontuu

klo 16.00, Hallintotalolla, Raatuvankatu 33 A