Ohita valikko

Vammaisneuvosto

Neuvosto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Puheenjohtaja Frans Villanen
Varapuheenjohtaja
Kaupunginhallituksen edustaja Frans Villanen
Pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä Elisabeth Hästbacka
Kaupunginhallituksen toimikausi 1.6.2023 – 31.5.2025

Kokouspäivät 2023

Yliviivattu kokous on peruttu.

Tarkastetut kokouspöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Tietoa Vammaisneuvostosta

 • Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on kunnanhallituksen asetettava vammaisneuvosto, joissa vammaisilla henkilöillä sekä
  heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla riittävä edustus (kuntalaki § 28). Vammaisneuvoston tehtävänä on muun muassa edistää ja seurata kunnallishallinnon eri
  aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta.

Neuvoston kokoonpano

 • Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikaudekseen kolmetoista (13) jäsentä, joista yksi (1) on Vähänkyrön alueelta, ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Toimielimet, joista kukin valitsee jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon

Kaupunginhallitus (nimeää varsinainen jäsen neuvoston puheenjohtajaksi)
Kaupunginhallituksen hyvinvointijaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Teknisten liikelaitosten johtokunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Kaupunginhallitusta edustava jäsen toimii puheenjohtajana. Kaupunginhallitus valitsee varapuheenjohtajan toimielimiä edustavien varsinaisten jäsenten keskuudesta. Viisi (5)
jäsentä ja varajäsentä valitaan järjestöjen ehdotuksesta. Kaupunginhallitus valitsee yhden (1) jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vammaisneuvostoon sekä nimeää varsinainen jäsen neuvoston puheenjohtajaksi sekä nimeää vammaisjärjestöjen edustajat sen jälkeen, kun muut toimielimet ovat tehneet ehdotuksensa neuvoston jäsenistä.

Neuvoston tehtävät:

 • Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa.
  Seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella.
  Seurata kaupungin päätöksentekoa vammaisten kannalta.
  Edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.
  Edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten esimerkiksi koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan.
  Seurata vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja muiden etuuksien kehitystä kaupungissa.
  Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa.
  Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
  Valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.
  Hoitaa muut kaupunginhallituksen vammaisneuvostolle määräämät tehtävät.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka
  p. 040 095 6221
  s-posti elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Tietoa Vammaisneuvostosta

 • Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on kunnanhallituksen asetettava vammaisneuvosto, joissa vammaisilla henkilöillä sekä
  heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla riittävä edustus (kuntalaki § 28). Vammaisneuvoston tehtävänä on muun muassa edistää ja seurata kunnallishallinnon eri
  aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta.

Neuvoston kokoonpano

 • Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikaudekseen kolmetoista (13) jäsentä, joista yksi (1) on Vähänkyrön alueelta, ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Toimielimet, joista kukin valitsee jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon

Kaupunginhallitus (nimeää varsinainen jäsen neuvoston puheenjohtajaksi)
Kaupunginhallituksen hyvinvointijaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Teknisten liikelaitosten johtokunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Kaupunginhallitusta edustava jäsen toimii puheenjohtajana. Kaupunginhallitus valitsee varapuheenjohtajan toimielimiä edustavien varsinaisten jäsenten keskuudesta. Viisi (5)
jäsentä ja varajäsentä valitaan järjestöjen ehdotuksesta. Kaupunginhallitus valitsee yhden (1) jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vammaisneuvostoon sekä nimeää varsinainen jäsen neuvoston puheenjohtajaksi sekä nimeää vammaisjärjestöjen edustajat sen jälkeen, kun muut toimielimet ovat tehneet ehdotuksensa neuvoston jäsenistä.

Neuvoston tehtävät:

 • Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa.
  Seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella.
  Seurata kaupungin päätöksentekoa vammaisten kannalta.
  Edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.
  Edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten esimerkiksi koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan.
  Seurata vammaisille tarkoitettujen palveluiden ja muiden etuuksien kehitystä kaupungissa.
  Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa.
  Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
  Valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.
  Hoitaa muut kaupunginhallituksen vammaisneuvostolle määräämät tehtävät.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka
  p. 040 095 6221
  s-posti elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Vammaisneuvosto kokoontuu

klo 16.00, hallintotalolla, osoitteessa Vaasanpuistikko 10.