Förbigå menyn

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Stadsstyrelsen tillsätter Rådet för personer med funktionsnedsättning för sin mandattid.

Ordförande: Anne Salovaara-Kero
Vice ordförande: Kurt Jäntti
Stadsstyrelsens representant: 1.6.2019 -31.5.2021 Raija Kujanpää
Protokollförare och föredragare: Elisabeth Hästbacka
Stadsstyrelsens verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 30.9.
 • 3.12.

Läs mera om Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättningar i Vasa stad är ett samarbetsorgan i staden mellan staden, handikapporganisationerna och de personer och anhöriga som finns i området.

Rådets sammansättning

Stadsstyrelsen väljer till rådet för personer med funktionsnedsättningar 13 ledamöter för sin mandatperiod, en av dessa kommer från Lillkyroområdet och för alla ledamöter väljs en personlig ersättare. Av dessa väljs 8 ledamöter och ersättare enligt följande:

 • Stadsstyrelsen
 • Social- och hälsovårdsnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Direktionen för de tekniska affärsverken
 • Byggnads- och miljönämnden
 • Nämnden för fostran och undervisning
 • Utbildningsnämnden
 • Kultur- och idrottsnämnden

Fem medlemmar och ersättare väljs utifrån handikapporganisationernas förslag.
En av Stadsstyrelsen vald ledamot fungerar som ordförande.
Stadsstyrelsen väljer vice ordförande utifrån de ledamöter som representerar organen, och dessa bör vara ordinarie ledamöter i organen. Stadsstyrelsen utnämner därtill sin representant till rådet för personer med funktionsnedsättning.

Rådets uppgifter

 • främja samarbetet mellan myndigheterna, personerna med funktionsnedsättningar och handikapporganisationerna,
 • följa utvecklingen av behoven hos personerna med funktionsnedsättning i staden,
 • följa stadens beslutfattande i fråga om personer med funktionsnedsättning,
 • främja möjligheterna för personerna med funktionsnedsättning att delta och påverka beslutsfattandet inom staden,
 • främja deltagandet i olika verksamheter i samhället, såsom t.ex. i utbildning, arbete, då det gäller servicen inom social- och hälsovården samt i kultur- och fritidsverksamhet hos personer med funktionsnedsättning,
 • följa utvecklingen av den service och andra förmåner som i staden riktar sig till personer med funktionsnedsättningar,
 • att göra initiativ och framställningar samt avge utlåtanden åt stadens olika myndigheter i ärenden som berör personer med funktionsnedsättningar,
 • sörja för informeringen av de frågor rådet behandlat,
 • bereda verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen,
 • sköta övriga uppgifter som stadsstyrelsen förordnar rådet för personer med funktionsnedsättning.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare och föredragare, esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka
  tel. 040 095 6221
  e-post: elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Läs mera om Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättningar i Vasa stad är ett samarbetsorgan i staden mellan staden, handikapporganisationerna och de personer och anhöriga som finns i området.

Rådets sammansättning

Stadsstyrelsen väljer till rådet för personer med funktionsnedsättningar 13 ledamöter för sin mandatperiod, en av dessa kommer från Lillkyroområdet och för alla ledamöter väljs en personlig ersättare. Av dessa väljs 8 ledamöter och ersättare enligt följande:

 • Stadsstyrelsen
 • Social- och hälsovårdsnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Direktionen för de tekniska affärsverken
 • Byggnads- och miljönämnden
 • Nämnden för fostran och undervisning
 • Utbildningsnämnden
 • Kultur- och idrottsnämnden

Fem medlemmar och ersättare väljs utifrån handikapporganisationernas förslag.
En av Stadsstyrelsen vald ledamot fungerar som ordförande.
Stadsstyrelsen väljer vice ordförande utifrån de ledamöter som representerar organen, och dessa bör vara ordinarie ledamöter i organen. Stadsstyrelsen utnämner därtill sin representant till rådet för personer med funktionsnedsättning.

Rådets uppgifter

 • främja samarbetet mellan myndigheterna, personerna med funktionsnedsättningar och handikapporganisationerna,
 • följa utvecklingen av behoven hos personerna med funktionsnedsättning i staden,
 • följa stadens beslutfattande i fråga om personer med funktionsnedsättning,
 • främja möjligheterna för personerna med funktionsnedsättning att delta och påverka beslutsfattandet inom staden,
 • främja deltagandet i olika verksamheter i samhället, såsom t.ex. i utbildning, arbete, då det gäller servicen inom social- och hälsovården samt i kultur- och fritidsverksamhet hos personer med funktionsnedsättning,
 • följa utvecklingen av den service och andra förmåner som i staden riktar sig till personer med funktionsnedsättningar,
 • att göra initiativ och framställningar samt avge utlåtanden åt stadens olika myndigheter i ärenden som berör personer med funktionsnedsättningar,
 • sörja för informeringen av de frågor rådet behandlat,
 • bereda verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen,
 • sköta övriga uppgifter som stadsstyrelsen förordnar rådet för personer med funktionsnedsättning.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare och föredragare, esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka
  tel. 040 095 6221
  e-post: elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Rådet för personer med funktionsnedsättning sammanträder

kl. 16.00, vid Styrelsegården, Rådhusgatan 33 A