Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande: Anne Salovaara-Kero
Vice ordförande: Kurt Jäntti
Stadsstyrelsens representant: Raija Kujanpää 1.6.2019 -31.5.2021
Protokollförare och föredragare: Elisabeth Hästbacka
Stadsstyrelsens mandatperiod: 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • mars 11.3.
  juni 3.6. (eventuellt på rådets sommardag)
 • september 16.9.
  november 25.11

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats.

Läs mera om Rådet för personer med funktionsnedsättning

 • Rådet för personer med funktionsnedsättningar i Vasa stad är ett samarbetsorgan i staden mellan staden, handikapporganisationerna och de personer och anhöriga som finns i området.

Rådets sammansättning

 • Stadsstyrelsen väljer till rådet för personer med funktionsnedsättningar 13 ledamöter för sin mandatperiod, en av dessa kommer från Lillkyroområdet och för alla ledamöter väljs en personlig ersättare. Av dessa väljs 8 ledamöter och ersättare enligt följande:

Stadsstyrelsen
Social- och hälsovårdsnämnden
Tekniska nämnden
Direktionen för de tekniska affärsverken
Byggnads- och miljönämnden
Nämnden för fostran och undervisning
Utbildningsnämnden
Kultur- och idrottsnämnden

Fem medlemmar och ersättare väljs utifrån handikapporganisationernas förslag.
En av Stadsstyrelsen vald ledamot fungerar som ordförande.
Stadsstyrelsen väljer vice ordförande utifrån de ledamöter som representerar organen, och dessa bör vara ordinarie ledamöter i organen. Stadsstyrelsen utnämner därtill sin representant till rådet för personer med funktionsnedsättning.

Rådets uppgifter

 • Främja samarbetet mellan myndigheterna, personerna med funktionsnedsättningar och handikapporganisationerna.
  Följa utvecklingen av behoven hos personerna med funktionsnedsättning i staden.
  Följa stadens beslutfattande i fråga om personer med funktionsnedsättning.
  Främja möjligheterna för personerna med funktionsnedsättning att delta och påverka beslutsfattandet inom staden.
  Främja deltagandet i olika verksamheter i samhället, såsom t.ex. i utbildning, arbete, då det gäller servicen inom social- och hälsovården samt i kultur- och fritidsverksamhet hos personer med funktionsnedsättning.
  Följa utvecklingen av den service och andra förmåner som i staden riktar sig till personer med funktionsnedsättningar.
  Att göra initiativ och framställningar samt avge utlåtanden åt stadens olika myndigheter i ärenden som berör personer med funktionsnedsättningar.
  Sörja för informeringen av de frågor rådet behandlat.
  Bereda verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen.
  Sköta övriga uppgifter som stadsstyrelsen förordnar rådet för personer med funktionsnedsättning.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare och föredragare, tillgänglighetskoordinator Elisabeth Hästbacka
  tel. 040 095 6221
  e-post: elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Läs mera om Rådet för personer med funktionsnedsättning

 • Rådet för personer med funktionsnedsättningar i Vasa stad är ett samarbetsorgan i staden mellan staden, handikapporganisationerna och de personer och anhöriga som finns i området.

Rådets sammansättning

 • Stadsstyrelsen väljer till rådet för personer med funktionsnedsättningar 13 ledamöter för sin mandatperiod, en av dessa kommer från Lillkyroområdet och för alla ledamöter väljs en personlig ersättare. Av dessa väljs 8 ledamöter och ersättare enligt följande:

Stadsstyrelsen
Social- och hälsovårdsnämnden
Tekniska nämnden
Direktionen för de tekniska affärsverken
Byggnads- och miljönämnden
Nämnden för fostran och undervisning
Utbildningsnämnden
Kultur- och idrottsnämnden

Fem medlemmar och ersättare väljs utifrån handikapporganisationernas förslag.
En av Stadsstyrelsen vald ledamot fungerar som ordförande.
Stadsstyrelsen väljer vice ordförande utifrån de ledamöter som representerar organen, och dessa bör vara ordinarie ledamöter i organen. Stadsstyrelsen utnämner därtill sin representant till rådet för personer med funktionsnedsättning.

Rådets uppgifter

 • Främja samarbetet mellan myndigheterna, personerna med funktionsnedsättningar och handikapporganisationerna.
  Följa utvecklingen av behoven hos personerna med funktionsnedsättning i staden.
  Följa stadens beslutfattande i fråga om personer med funktionsnedsättning.
  Främja möjligheterna för personerna med funktionsnedsättning att delta och påverka beslutsfattandet inom staden.
  Främja deltagandet i olika verksamheter i samhället, såsom t.ex. i utbildning, arbete, då det gäller servicen inom social- och hälsovården samt i kultur- och fritidsverksamhet hos personer med funktionsnedsättning.
  Följa utvecklingen av den service och andra förmåner som i staden riktar sig till personer med funktionsnedsättningar.
  Att göra initiativ och framställningar samt avge utlåtanden åt stadens olika myndigheter i ärenden som berör personer med funktionsnedsättningar.
  Sörja för informeringen av de frågor rådet behandlat.
  Bereda verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen.
  Sköta övriga uppgifter som stadsstyrelsen förordnar rådet för personer med funktionsnedsättning.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare och föredragare, tillgänglighetskoordinator Elisabeth Hästbacka
  tel. 040 095 6221
  e-post: elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Rådet för personer med funktionsnedsättning sammanträder

kl. 16.00, i styrelsegården, adress Rådhusgatan 33 A