Ohita valikko

Variskan aluetoimikunta

Aluetoimikunta on kaupunginhallitus asettama.

Puheenjohtaja: Jorma Kivimäki
Varapuheenjohtaja: Jussi Perttola
Nuorisovaltuuston edustaja: 2019 – 2020
Pöytäkirjanpitäjä: Tapio Ruostetoja
Kaupunginhallituksen toimikausi: 1.6.2017 – 31.5.2019

Kokouspäivät 2019

Tietoa Variskan aluetoimikunnasta

Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää toiminta-alueensa kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä alueen asukkaiden etua, hyvinvointia ja viihtyisyyttä silmällä pitäen sekä toimia siten, että alueen asukkaiden todellisia vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa lisätään.

Aluetoimikunnan toiminta-alueena ovat Vanhan Vaasan – Ristinummen ¬– Höstveden – Pappilanmäen – Haapaniemen – Melaniemen kaupunginosat ja niiden lähiympäristö. 

Toimikunnan kokoonpano

 • Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen Variskan aluetoimikunnan, johon nimetään
 1. kahdeksan (8) toiminta-alueella asuvaa jäsentä ja joille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet.
 2. Jäsenistä kaksi (2) asetetaan alueen asukasyhdistysten esittämistä henkilöistä.
 3. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet.
 4. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheen-johtajan.
 5. Aluetoimikunta valitsee itselleen sihteerin.

Toimikunnan tehtävät

 1. tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille tai muille tahoille aluetta koskevissa sekä muissa tärkeäksi katsomissaan asioissa
 2. kehittää alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä ja tukea niiden toimintaa mahdollisuuksiensa mukaisesti
 3. kehittää alueen asukkaiden ja kaupungin viranomaisten välistä yhteistyötä
 4. vaikuttaa alueen palvelutason kehittämiseen ja ylläpitämiseen
 5. järjestää yleisötilaisuuksia asukkaille ajankohtaisista kysymyksistä ja muita toimenpiteitä heidän mielipiteidensä esiin saamiseksi
 6. päättää niistä asioista, jotka viranomaiset tai kaupungin muut toimielimet siirtävät sen ratkaistaviksi.

Lisätietoja:

 • pöytäkirjanpitäjä Tapio Ruostetoja
  s-posti: tapio.ruostetoja@gmail.com

Tietoa Variskan aluetoimikunnasta

Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää toiminta-alueensa kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä alueen asukkaiden etua, hyvinvointia ja viihtyisyyttä silmällä pitäen sekä toimia siten, että alueen asukkaiden todellisia vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa lisätään.

Aluetoimikunnan toiminta-alueena ovat Vanhan Vaasan – Ristinummen ¬– Höstveden – Pappilanmäen – Haapaniemen – Melaniemen kaupunginosat ja niiden lähiympäristö. 

Toimikunnan kokoonpano

 • Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen Variskan aluetoimikunnan, johon nimetään
 1. kahdeksan (8) toiminta-alueella asuvaa jäsentä ja joille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet.
 2. Jäsenistä kaksi (2) asetetaan alueen asukasyhdistysten esittämistä henkilöistä.
 3. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet.
 4. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheen-johtajan.
 5. Aluetoimikunta valitsee itselleen sihteerin.

Toimikunnan tehtävät

 1. tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille tai muille tahoille aluetta koskevissa sekä muissa tärkeäksi katsomissaan asioissa
 2. kehittää alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä ja tukea niiden toimintaa mahdollisuuksiensa mukaisesti
 3. kehittää alueen asukkaiden ja kaupungin viranomaisten välistä yhteistyötä
 4. vaikuttaa alueen palvelutason kehittämiseen ja ylläpitämiseen
 5. järjestää yleisötilaisuuksia asukkaille ajankohtaisista kysymyksistä ja muita toimenpiteitä heidän mielipiteidensä esiin saamiseksi
 6. päättää niistä asioista, jotka viranomaiset tai kaupungin muut toimielimet siirtävät sen ratkaistaviksi.

Lisätietoja:

 • pöytäkirjanpitäjä Tapio Ruostetoja
  s-posti: tapio.ruostetoja@gmail.com

Variskan aluetoimikunta kokoontuu

pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 18, Alkulan tilalla, Gripinpolku 1, Vanha Vaasa