Ohita valikko

Variskan aluetoimikunta

Aluetoimikunta on kaupunginhallitus asettama.

Puheenjohtaja Tapio Ruostetoja
Varapuheenjohtaja Liisa Wahlström
Kaupunginhallituksen toimikausi 14.8.2023 – 31.5. 2025

Kokouspäivät 2022

 • puheenjohtajan kutsusta

Tietoa Variskan aluetoimikunnasta

 • Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää toiminta-alueensa kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä alueen asukkaiden etua, hyvinvointia ja viihtyisyyttä silmällä pitäen sekä toimia siten, että alueen asukkaiden todellisia vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa lisätään.
  Toiminta-alueena on Vanhan Vaasan, Ristinummen, Höstveden, Pappilanmäen, Haapaniemen, Melaniemen kaupunginosat ja niiden lähiympäristö.

Toimikunnan kokoonpano

 • Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen Variskan aluetoimikunnan, johon nimetään
  kahdeksan (8) toiminta-alueella asuvaa jäsentä ja joille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet.
  Jäsenistä kaksi (2) asetetaan alueen asukasyhdistysten esittämistä henkilöistä.
  Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet.
  Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheen-johtajan.
  Aluetoimikunta valitsee itselleen sihteerin.

Toimikunnan tehtävät

 • tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille tai muille tahoille aluetta koskevissa sekä muissa tärkeäksi katsomissaan asioissa
  kehittää alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä ja tukea niiden toimintaa mahdollisuuksiensa mukaisesti
  kehittää alueen asukkaiden ja kaupungin viranomaisten välistä yhteistyötä
  vaikuttaa alueen palvelutason kehittämiseen ja ylläpitämiseen
  järjestää yleisötilaisuuksia asukkaille ajankohtaisista kysymyksistä ja muita toimenpiteitä heidän mielipiteidensä esiin saamiseksi
  päättää niistä asioista, jotka viranomaiset tai kaupungin muut toimielimet siirtävät sen ratkaistaviksi.

Lisätietoja

 • Puheenjohtaja Tapio Ruostetoja
  s-posti tapio.ruostetoja@gmail.com

Tietoa Variskan aluetoimikunnasta

 • Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää toiminta-alueensa kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä alueen asukkaiden etua, hyvinvointia ja viihtyisyyttä silmällä pitäen sekä toimia siten, että alueen asukkaiden todellisia vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa lisätään.
  Toiminta-alueena on Vanhan Vaasan, Ristinummen, Höstveden, Pappilanmäen, Haapaniemen, Melaniemen kaupunginosat ja niiden lähiympäristö.

Toimikunnan kokoonpano

 • Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen Variskan aluetoimikunnan, johon nimetään
  kahdeksan (8) toiminta-alueella asuvaa jäsentä ja joille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet.
  Jäsenistä kaksi (2) asetetaan alueen asukasyhdistysten esittämistä henkilöistä.
  Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet.
  Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheen-johtajan.
  Aluetoimikunta valitsee itselleen sihteerin.

Toimikunnan tehtävät

 • tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille tai muille tahoille aluetta koskevissa sekä muissa tärkeäksi katsomissaan asioissa
  kehittää alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä ja tukea niiden toimintaa mahdollisuuksiensa mukaisesti
  kehittää alueen asukkaiden ja kaupungin viranomaisten välistä yhteistyötä
  vaikuttaa alueen palvelutason kehittämiseen ja ylläpitämiseen
  järjestää yleisötilaisuuksia asukkaille ajankohtaisista kysymyksistä ja muita toimenpiteitä heidän mielipiteidensä esiin saamiseksi
  päättää niistä asioista, jotka viranomaiset tai kaupungin muut toimielimet siirtävät sen ratkaistaviksi.

Lisätietoja

 • Puheenjohtaja Tapio Ruostetoja
  s-posti tapio.ruostetoja@gmail.com

Variskan aluetoimikunta kokoontuu

pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 18, Alkulan tilalla, Gripinpolku 1, Vanha Vaasa