Förbigå menyn

Variskas områdeskommitté

Stadsstyrelsen tillsätter för sin mandattid Variskas områdeskommitté.

Ordförande: Jorma Kivimäki
Vice ordförande: Jussi Perttola
Ungdomsfullmäktiges representant: 2019 – 2020
Protokollförare: Tapio Ruostetoja
Stadsstyrelsens verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2019

Mötesdagar 2019

Läs mera om Variskas områdeskommittéa

Områdeskommittén har till uppgift att främja den kulturella, sociala och samhälleliga utvecklingen inom sitt verksamhetsområde med tanke på områdets invånares intresse, välfärd och trivsel samt att agera så att områdets invånares verkliga möjligheter att påverka i ärenden som gäller dem utökas. 

Områdeskommittén verksamhetsområde är stadsdelarna Gamla Vasa – Korsnäståget – Höstves – Prästgårdsbacken – Aspnäs – Melmo och deras närmiljö. 

Kommittéets sammansättning

 • Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen Variskan aluetoimikunnan, johon nimetään
 1. Stadsstyrelsen utser till kommittén för sin mandattid åtta (8) ledamöter som bor på verksamhetsområdet.
 2. Av ledamöterna tillsätts två (2) bland de personer som invånarföreningarna har föreslagit.
 3. För ledamöterna utses personliga ersättare.
 4. Stadsstyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.
 5. Områdeskommittén väljer en sekreterare.

Kommittéets uppgifter

 1. ta initiativ och ge utlåtanden till stadens olika myndigheter eller andra parter i ärenden som gäller området samt annars anses viktiga
 2.  utveckla samarbetet mellan föreningar och sammanslutningar som verkar på området och stöda deras verksamhet i mån av möjlighet
 3. utveckla samarbetet mellan områdets invånare och stadens myndigheter
 4. påverka utvecklandet och underhållet av områdets servicenivå
 5. ordna möten för allmänheten om aktuella frågor för invånarna och andra åtgärder för att få fram deras åsikter
 6. besluta om ärenden som myndigheter eller stadens övriga organ överför för att avgöras av den.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare: Tapio Ruostetoja
  e-post: tapio.ruostetoja@gmail.com

Läs mera om Variskas områdeskommittéa

Områdeskommittén har till uppgift att främja den kulturella, sociala och samhälleliga utvecklingen inom sitt verksamhetsområde med tanke på områdets invånares intresse, välfärd och trivsel samt att agera så att områdets invånares verkliga möjligheter att påverka i ärenden som gäller dem utökas. 

Områdeskommittén verksamhetsområde är stadsdelarna Gamla Vasa – Korsnäståget – Höstves – Prästgårdsbacken – Aspnäs – Melmo och deras närmiljö. 

Kommittéets sammansättning

 • Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen Variskan aluetoimikunnan, johon nimetään
 1. Stadsstyrelsen utser till kommittén för sin mandattid åtta (8) ledamöter som bor på verksamhetsområdet.
 2. Av ledamöterna tillsätts två (2) bland de personer som invånarföreningarna har föreslagit.
 3. För ledamöterna utses personliga ersättare.
 4. Stadsstyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.
 5. Områdeskommittén väljer en sekreterare.

Kommittéets uppgifter

 1. ta initiativ och ge utlåtanden till stadens olika myndigheter eller andra parter i ärenden som gäller området samt annars anses viktiga
 2.  utveckla samarbetet mellan föreningar och sammanslutningar som verkar på området och stöda deras verksamhet i mån av möjlighet
 3. utveckla samarbetet mellan områdets invånare och stadens myndigheter
 4. påverka utvecklandet och underhållet av områdets servicenivå
 5. ordna möten för allmänheten om aktuella frågor för invånarna och andra åtgärder för att få fram deras åsikter
 6. besluta om ärenden som myndigheter eller stadens övriga organ överför för att avgöras av den.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare: Tapio Ruostetoja
  e-post: tapio.ruostetoja@gmail.com

Variskas områdeskommitté sammanträder

onsdagar kl. 18, vid Alkula, Gripstigen 1, Gamla Vasa