Förbigå menyn

Variskas områdeskommitté

Kommittén lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande Tapio Ruostetoja
Vice ordförande Liisa Wahlström
Stadsstyrelsens mandatperiod 14.8.2023 – 31.5. 2025

Mötesdagar 2022

 • på inbjudan av ordföranden

Läs mera om Variskas områdeskommitté

 • Områdeskommittén har till uppgift att främja den kulturella, sociala och samhälleliga utvecklingen inom sitt verksamhetsområde med tanke på områdets invånares intresse, välfärd och trivsel samt att agera så att områdets invånares verkliga möjligheter att påverka i ärenden som gäller dem utökas.
  Områdeskommittén verksamhetsområde är stadsdelarna Gamla Vasa, Korsnäståget, Höstves, Prästgårdsbacken, Aspnäs, Melmo och deras närmiljö.

Kommitténs sammansättning

 • Stadsstyrelsen utser till kommittén för sin mandattid åtta (8) ledamöter som bor på verksamhetsområdet.
  Av ledamöterna tillsätts två (2) bland de personer som invånarföreningarna har föreslagit
  För ledamöterna utses personliga ersättare.
  Stadsstyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.
  Områdeskommittén väljer en sekreterare.

Kommitténs uppgifter

 • ta initiativ och ge utlåtanden till stadens olika myndigheter eller andra parter i ärenden som gäller området samt annars anses viktiga
  utveckla samarbetet mellan föreningar och sammanslutningar som verkar på området och stöda deras verksamhet i mån av möjlighet
  utveckla samarbetet mellan områdets invånare och stadens myndigheter
  påverka utvecklandet och underhållet av områdets servicenivå
  ordna möten för allmänheten om aktuella frågor för invånarna och andra åtgärder för att få fram deras åsikter
  besluta om ärenden som myndigheter eller stadens övriga organ överför för att avgöras av den.

Tilläggsuppgifter

 • Ordförande Tapio Ruostetoja
  e-post tapio.ruostetoja@gmail.com

Läs mera om Variskas områdeskommitté

 • Områdeskommittén har till uppgift att främja den kulturella, sociala och samhälleliga utvecklingen inom sitt verksamhetsområde med tanke på områdets invånares intresse, välfärd och trivsel samt att agera så att områdets invånares verkliga möjligheter att påverka i ärenden som gäller dem utökas.
  Områdeskommittén verksamhetsområde är stadsdelarna Gamla Vasa, Korsnäståget, Höstves, Prästgårdsbacken, Aspnäs, Melmo och deras närmiljö.

Kommitténs sammansättning

 • Stadsstyrelsen utser till kommittén för sin mandattid åtta (8) ledamöter som bor på verksamhetsområdet.
  Av ledamöterna tillsätts två (2) bland de personer som invånarföreningarna har föreslagit
  För ledamöterna utses personliga ersättare.
  Stadsstyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande.
  Områdeskommittén väljer en sekreterare.

Kommitténs uppgifter

 • ta initiativ och ge utlåtanden till stadens olika myndigheter eller andra parter i ärenden som gäller området samt annars anses viktiga
  utveckla samarbetet mellan föreningar och sammanslutningar som verkar på området och stöda deras verksamhet i mån av möjlighet
  utveckla samarbetet mellan områdets invånare och stadens myndigheter
  påverka utvecklandet och underhållet av områdets servicenivå
  ordna möten för allmänheten om aktuella frågor för invånarna och andra åtgärder för att få fram deras åsikter
  besluta om ärenden som myndigheter eller stadens övriga organ överför för att avgöras av den.

Tilläggsuppgifter

 • Ordförande Tapio Ruostetoja
  e-post tapio.ruostetoja@gmail.com

Variskas områdeskommitté sammanträder

onsdagar kl. 18, i Alkula, adress Gripstigen 1, Gamla Vasa