Olet täällä

Tietoa kaupungista

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluun kuuluu sekä luontoarvoista, että ihmisen elinympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä huolehtiminen. Ilman, vesistöjen ja maaperän tila vaikuttaa paitsi luontoympäristöön, myös monin tavoin ihmisen hyvinvointiin.

Ympäristöosasto valvoo yhdessä ELY-keskuksen kanssa ihmistoiminnasta ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta, kuten ravinnepäästöjä vesiin ja savukaasupäästöjä ilmaan. Kaupungin ilman sekä merialueen ja Kyrönjoen veden tilaa seurataan säännöllisesti. Suurimpien kuormittajien, kuten teollisuuslaitosten, jätevedenpuhdistamoiden ja suurten tuotantoeläintilojen ympäristökuormitusta rajoitetaan ympäristölupamenettelyllä.

Keskeinen ympäristönsuojelua ohjaava laki on ympäristönsuojelulaki. Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.

Vaasan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset