Ohita valikko
Lapset piirtää

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Koulujen kerhot tarjoavat maksuttoman harrastuksen sadoille lapsille

Julkaistu: 23.1.2023

Päivitetty: 24.1.2023

Vaasan koululaiset pääsevät jälleen kevätlukukaudella 2023 osallistumaan kymmeniin erilaisiin maksuttomiin kerhoihin. Lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan maksuttomasti koulupäivän yhteydessä muun muassa Harrastamisen Suomen malli –hankkeen avulla.

Esimerkiksi syksyllä 2022 Vaasan perusopetuksen kouluissa järjestettiin vuosiluokkien 1-9 oppilaille yhteensä 147 kerhoa. Kevätlukukauden kerhot ovat juuri alkamassa tai alkaneet, joten vanhempien kannattaa seurata tarkasti viestintää Wilmassa.

– Kannattaa nyt alkuvuodesta seurata tarkkaan koulun viestejä ja tiedotteita Wilmassa, koska kukin koulu tiedottaa omista kerhoistaan suoraan siellä, vinkkaa hankekoordinaattori Kaisa Salo.

Liikuntaa, kokkausta ja kädentaitoja

Vaasassa on tavoitteena mahdollistaa jokaiselle vaasalaisille lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.

– Tänä keväänä kouluissa on eniten tarjolla liikuntapainotteisia kerhoja, kokkikerhoja, kuvataidekerhoja ja kädentaitojen kerhoja, Salo kertoo.

Kouluissa on järjestetty myös muun muassa musiikkikerhoja, läksypajoja, lukupiirejä ja kielikerhoja. Kunkin koulun kerhotarjonta riippuu siitä, mitä harrastustoiveita oppilailla on, mitkä ovat koulun omat toiveet kerhoista ja millaisia toimijoita on saatu mukaan järjestämään kerhoja kullakin alueella.

– Kerhovalikoima siis vaihtelee koulusta riippuen. Tietyssä koulussa järjestettävä harrastus on suunnattu pelkästään kyseisen koulun oppilaille, Salo kuvailee.

Harrastustoimintaa toteuttavat yhteistyössä Vaasan kaupungin perusopetus, muut harrastustoimintaa tarjoavat kaupungin yksiköt sekä muut yhteistyökumppanit kuten esimerkiksi paikalliset yhdistykset ja seurat.

Harrastukset valittu lasten ja nuorten ehdotusten perusteella

Harrastusvalikoiman suunnittelussa tärkeää on lasten ja nuorten toiveiden kuuleminen.

Kerhoja järjestetään Vaasan peruskouluissa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä Harrastamisen Suomen mallin hankerahoituksella sekä Opetushallituksen myöntämällä erityisavustuksella.

Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen.