Förbigå menyn
Lapset piirtää

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Skolornas hobbygrupper erbjuder avgiftsfri hobbyverksamhet för hundratals barn

Publicerad: 23.1.2023

Uppdaterad: 24.1.2023

Skoleleverna i Vasa har åter möjlighet att delta i flera tiotals avgiftsfria hobbygrupper av olika slag under vårterminen 2023. Barn och unga får möjlighet till avgiftsfria hobbyer i anslutning till skoldagen bland annat tack vare projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Till exempel under hösten 2022 ordnades 147 hobbygrupper för eleverna i årskurs 1-9 inom den grundläggande utbildningen i Vasa.  Vårterminens hobbygrupper inleds alldeles snart eller har redan börjat, så föräldrarna bör noggrant följa informationen på Wilma.

– Det lönar sig att noggrant följa med skolans meddelanden på Wilma nu i början av året, eftersom alla skolor informerar om sina hobbygrupper där, tipsar projektkoordinator Kaisa Salo.

Idrott, matlagning och skapande arbete

Syftet är att alla barn och unga i Vasa ska ha möjlighet till en avgiftsfri hobby som de tycker om i anslutning till skoldagen.

– I vår ligger tyngdpunkten för skolornas klubbverksamhet på idrott, matlagning, bildkonst och hantverk, säger Salo.

I skolorna har bland annat också anordnats hobbygrupper för musik, läxläsning, läsecirklar och språk. Utbudet vid varje enskild skola beror på elevernas önskemål gällande hobby, skolans egna verksamhetsönskemål och de aktörer som är med och organiserar verksamheten på respektive område.

– Utbudet av hobbygrupper varierar alltså från skola till skola. I en del skolor riktar sig hobbyverksamheten enbart till eleverna vid respektive skola, beskriver Salo.

Hobbyverksamheten genomförs i samarbete mellan Vasa stads grundläggande utbildning, andra enheter inom staden som erbjuder hobbyverksamhet samt övriga samarbetsparter, t.ex. lokala föreningar och klubbar.

Hobbyerna har valts utifrån förslag från barn och ungdomar

Det är viktigt att man hör barn och ungdomar vid planeringen av hobbyutbudet.

Hobbygrupperna vid Vasa stads grundskolor genomförs med projektfinansiering från Regionförvaltningen i Västra och Inre Finland samt med specialunderstöd från Utbildningsstyrelsen.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är undervisnings- och kulturministeriets projekt vars huvudsakliga mål är att öka barnens och ungdomarnas välmående.