Ohita valikko
Metsä

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Metsäsuunnitelma turvaa metsien hyvän hoidon: kommentoi 31.8. mennessä!

Julkaistu: 21.6.2022

Vaasan kaupungin metsäsuunnitelma vuosille 2020-2030 on nyt julkisesti nähtävillä ja kommentoitavissa. Kaupunki omistaa metsää noin 3 800 hehtaaria. Metsäsuunnitelmalla varmistetaan metsäpääoman suunnitelmallinen hoito sekä asukkaille turvallisen, elinvoimaisen ja monipuolisen metsäympäristön jatkuvuus.

Metsäsuunnitelma on julkisesti nähtävillä 31.8.2022 saakka.

Lue lisää ja kommentoi suunnitelmaa!

Metsäsuunnitelma on yhteenveto ja tietopankki Vaasan kaupungin omistamista metsistä. Suunnitelma turvaa kaupungin metsissä eri-ikäisyyden, elinvoimaisuuden, kohtuullisen puuntuoton, metsäluonnon monimuotoisuuden ja virkistysarvojen säilymisen ja jatkuvuuden. Vaasan kaupungin metsäsuunnitelma laaditaan aina kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

Vaasan kaupungin nykyisistä metsäalueista noin 14 % (noin 530 ha) on suojelualueita. Jos otetaan huomioon myös kaupungin alueella sijaitsevat valtion suojelualueet Öjen ja Risö (n. 500 ha), on suojelualueiden määrä huomattavasti suurempi.

Yleisötilaisuus metsäsuunnitelmasta 22.8.

Metsäsuunnitelmasta järjestetään myös yleinen esittely- ja osallistamistilaisuus Vaasan pääkirjaston Draama-salissa maanantaina 22.8. klo 17.30.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 8.6. asettaa Metsäsuunnitelma 2020-2030 -luonnoksen nähtäville sekä hyväksyi Metsäsuunnitelman 2020-2030 tavoitteet.