Förbigå menyn
Metsä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Skogsbruksplanen säkerställer att skogen sköts bra: ge din kommentar senast 31.8!

Publicerad: 21.6.2022

Vasa stads skogsbruksplan för åren 2020-2030 är nu offentligt framlagd och kan kommenteras. Staden äger cirka 3 800 hektar skog. Med skogsbruksplanen säkerställs en planenlig skötsel av skogskapitalet samt att en trygg, livskraftig och mångsidig skogsmiljö bevaras och består.

Skogsbruksplanen är framlagd till 31.8.2022.

Här kan du läsa mer om planen ge din kommentar!

Skogsbruksplanen är ett sammandrag och en databank över de skogar som Vasa stad äger. Skogsbruksplanerna har säkerställt att det i staden finns skogar av olika ålder, att de är livskraftiga, att trädproduktionen är rimlig, att skogsnaturens mångfald och rekreationsvärden bevaras och består. Vasa stads skogsbruksplan uppgörs alltid för tio år åt gången.

Av Vasa stads nuvarande skogsområden är cirka 14 % (cirka 530 ha) skyddsområden. Om man också beaktar statens skyddsområden Öjen och Risö (cirka 500 ha) som finns på stadens område,  är omfattningen av skyddsområden betydligt större.

Informationsmöte om skogsbruksplanen 22.8

Om skogsbruksplanen ordnas också ett allmänt möte för presentation och delaktiggörande i Vasa huvudbiblioteks Drama-sal måndag 22.8 kl. 17.30.

Stadsmiljönämnden beslöt vid sitt sammanträde 8.6 lägga fram utkastet till Skogsbruksplanen 2020-2030 samt godkände målen i Skogsbruksplanen 2020-2030.