Ohita valikko
Kielellisesti tuetun opettamisen Kietu-opettajina toimivat Annika Leminen (vas.), Helena Tarvainen, Suvi Turpeinen ja Kristiina Metsälä. Kuvassa myös hankkeen koordinaattori Outi Närvä (keskellä).

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Oppilaiden kielellisiä haasteita ratkotaan vaasalaisissa yläkouluissa

Julkaistu: 19.10.2023

Neljässä vaasalaisessa yläkoulussa on alkanut tänä syksynä kielellisesti tuettu opetus (Kietu-opetus), joka vastaa muun muassa monikielisten oppilaiden kielellisiin haasteisiin.

Merenkurkun koulussa, Onkilahden yhtenäiskoulussa, Borgaregatans skolassa ja Variskan yhtenäiskoulussa työskentelee kussakin yksi täyspäiväinen Kietu-opettaja lukuvuonna 2023-2024.

– Tavoitteena on parantaa yläkouluikäisten opetuskielen eli suomen tai ruotsin kielen taitoa. Samalla parannetaan myös oppimistuloksia ja arvosanoja, jotta oppilaat pääsevät jatko-opintoihin, kertoo hankkeen koordinaattorina toimiva Variskan yhtenäiskoulun lehtori Outi Närvä.

Kohderyhmänä ovat erityisesti maahanmuuttajataustaiset oppilaat, mutta apua saavat kaikki kielellisistä vaikeuksista kärsivät yläluokkien oppilaat taustastaan riippumatta.

– Oppilas voi esimerkiksi tehdä historian tai matematiikan kokeen yhdessä Kietu-open kanssa, joka pystyy tarvittaessa kääntämään kokeessa esiintyviä vaikeita termejä selkokielelle. Jokaisen oppiaineen kieli on oppilaalle uusi kieli, Närvä kuvailee.

Sanakirjat kokeessa apuna

Tälle lukuvuodelle palkattujen Kietu-opettajan tehtävänä on tukea oppilaita, joilla on kielellisiä haasteita mutta samalla myös edistää koulun kielitietoista toimintakulttuuria.

– Kietu-open tehtävänä on kehittää koko koulua, jotta opettajat olisivat kielitietoisempia ja tuntisivat oman aineensa kielen ja termien vaikeuden. Kietu-opettaja avaa termejä ja opettaa myös opettajia, Närvä kuvailee.

Kielitietoisuus on yksi koulujen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavista periaatteista.

– Haluamme levittää tietoisuutta esimerkiksi siitä, että kaikki kielet ovat kouluissa sallittuja. Kokeessa saa käyttää oman äidinkielensä sanakirjoja apuna, jos tietyn aineen termejä on vaikea muistaa suomeksi tai ruotsiksi, Närvä kuvailee.

Kielellisesti tuettu opetus perustuu vapaaehtoisuuteen, ja suurin osa oppilaista onkin ollut iloisia saamastaan opiskeluavusta. Myös opettajat ovat ottaneet avun kiitollisina vastaan.

Vankka kielitietoisuus kouluille tavoitteena

Hankkeen avulla opettajille annetaan samalla tukea myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden arvioinnissa sekä siihen, miten erotetaan oppimisvaikeudet kielellisistä vaikeuksista.

Kietu-opettajat on palkattu Opetushallituksen Kieppi-hankkeen rahoituksella, joka kestää lukukauden 2023-2024 ajan.

– Tavoitteenamme on, että tämän hankkeen jälkeen kielitietoisuus on kouluissa niin vahva, että aineenopettajat osaavat toimia itsenäisesti. Mutta toki suuri toive olisi, että myös Kietu-opettajat saisivat jatkaa jollakin tavalla työtään, Närvä kuvailee.